LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

Ceturtdiena, 21 Septembris 2023 08:37

Vecāku ievērībai!

Pirmdiena, 18 Septembris 2023 15:38

Par projekta Nr.: 9.3.2.0/23/A/013 īstenošanu

Šī gada 13.jūnijā  SIA ‘’Ružinas doktorāts’’ noslēdza līgumu ar Centrālu finanšu līguma aģentūru par projekta Nr.: 9.3.2.0/23/A/013 īstenošanu. Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ‘’Ružinas doktorāts’’. Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 9.3.2 Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 10. kārta. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA ''Ružinas doktorāts’’.

Publikācijas datums:18/09/2023.
Sīkākai informācijai:
Zane Moģiļnaja, projektu vadītāja asistente
Tālrunis 646-45122, ruzinasdokt@inbox.lv

Pirmdiena, 28 Augusts 2023 14:25

Rēzeknes novada bāriņtiesa informē

Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos I.Ilgaža informēja, ka saskaņā ar Notariāta likuma 37. pantu un Tieslietu ministres 2023. gada 23. augusta rīkojumiem Nr. 1-1/166, Nr. 1-1/167 un Nr. 1-1/168 Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Rēzeknē zvērinātiem notāriem - Romualdam Laizānam, Kristīnei Maltai-Grigulei un Sandrai Romānei no 2023. gada 1. septembra  līdz 2023. gada 31. oktobrim ir uzdots veikt zvērināta notāra amata pienākumus Rēzeknes novadā (visās teritoriālā iedalījuma vienībās) pēc pieprasījuma. No minētā izriet, ka laika periodā no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. oktobrim bāriņtiesas kompetencē nav veikt Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā noteiktos uzdevumus, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 2. panta otro daļu.

Piektdiena, 25 Augusts 2023 09:54

Paziņojums par jauno siltumenerģijas tarifu!

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” paziņo, ka no 2023. gada 1. septembra stāsies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Maltā, Rēzeknes novadā un Lūznavā, Rēzeknes novadā – 83,51 eiro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.