LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

Ceturtdiena, 21 Decembris 2023 12:15

Nekustamā īpašuma izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu "1. maija 30A", ar kadastra Nr. 7870 003 1261, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0900 ar kopējo platību 1.1825 ha, kas atrodas Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Ar 23. novembri Maltas apvienības pārvalde uzsākusi šīgada ziemas sezonas pašvaldības ceļu tīrīšanu visos sešos apvienības pagastos, tajā skaitā arī Maltas pagastā.

Sestdiena, 02 Decembris 2023 10:07

Par parakstu vākšanu Maltas apvienībā

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu, atbilstoši likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai, Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka parakstu vākšana notiek arī sešos Maltas apvienības pārvaldes pagastu noteiktajās parakstu vākšanas vietās:

Ceturtdiena, 23 Novembris 2023 14:06

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

SIA "Ružinas doktorāts" ir īstenots projekts Nr.: 9.3.2.0/23/A/013 "Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Ružinas doktorāts"".