LT Stable - шаблон joomla Книги

Hestija

Jauno ģimeņu biedrība "Hestija"

Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Parka iela 20, LV - 4630
Valdes priekšsēdētājs - Juris Dombrovskis - tel. 27878199.

 

Jauno ģimeņu biedrība "Hestija" reģistrēta un darbojas kopš 2005. gada 13.decembra. 2010. gada 21. decembrī ir iegūts Sabiedriskā labuma statuss. Biedrības pārvaldes institūcijā ietilpst valdes priekšsēdētājs un divi valdes locekļi.

Biedrības darbības mērķos ietilpst:

  • sniegt iespēju jaunajām ģimenēm pašapliecināties,
  • pilnveidoties, papilināt zināšanas, prasmes un iemaņas,
  • sniegt palīdzību sociālo problēmu risināšanā ģimenēs,
  • organizēt kultūras un sporta pasākumus ģimenēm brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai,
  • ģimeņu attīstības veicināšanai pagasta uzplaukumam un pagasta iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. 

Biedrība kopš 2005. gada pagasta ietvaros ir organizējusi dažādus sabiedriskus pasākumus - ģimeņu orientēšanās sacensības, Maltas pagasta teritorijas sakopšanas talkas, Akcija "Uzdāvini grāmatu"; Projekts Pēdas 2007 – Ģimenes talka, Akcija "Esmu redzams" (sadarbībā ar "If Latvia"); Humānā palīdzība ģimenēm (sadarbībā ar biedrību "JK nams "Jauniešu klubs"")

Biedrība regulāri seko izsludinātajiem projektu konkursiem NVO sektorā, kas dod iespējas realizēt inovatīvas idejas, kas vērstas un sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai. Jauno ģimeņu biedrībai "Hestija" ir pieredze projektu pieteikumu izstrādē un ES līdzfinansēta projekta "Bērnu un jauniešu brīvā laika centra izveide Maltas pagastā" realizēšanā.