LT Stable - шаблон joomla Книги

Autoceļi

Maltas pagasta autoceļi un ielas

 

UZMANĪBU!

Lai novērstu satiksmes drošības apdraudējumus, kā arī, lai nodrošinātu autoceļu segas saglabāšanu nelabvēlīgajos laika apstākļos, līdz autoceļu segu nestspējas atjaunošanai 2019. gadā noteikts svara ierobežojums 3,5 vai 7 tonnas uz vairākiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļiem Rēzeknes novadā.

Detalizētu informāciju var saņemt pa tālruni 25425642 - Igors Sorokins, Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻI (IELAS) 2019. GADS

1. Maltas ciemā: melnais segums - 10,724 km; grants, šķembu segums - 7,923 km.

Lauku teritorijā: grants segums - 27,81 km

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastā kopējais autoceļu (ielu) kopgarums: 46,457 km.

Maltas ciema ietves: Stacijas iela - 1427 metri

Fr. Trasuna iela - 1123 metri

Brīvības iela - 185 metri

KOPĀ: 2735 metri

2. Autoceļu (ielu) uzraudzība, apsaimniekošana, aprīkojums:

- uzraudzība - saimniecības pārzinis

- apsaimniekošana - inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, 2 tehniskie strādnieki  + 2 līdz 4 bezdarbnieki APSD; AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" filiāle "Latgales ceļi" Rēzeknes ceļu rajons Maltas iecirknis - saskaņā ar noslēgto līgumu (ziemas un vasaras periodā)

- aprīkojums - automašīna "Toyota Hilux", traktors MTZ-320.4, motobloks MTZ-09 ar piekabi P05; motorzāģis "Husgvarna 254XP" - 2 gab. un "Husgvarna 338XPT" - zaru apzāģēšanai; krūmgriezis-trimmeris "FS-400 (STIHL)"; trimmeris "FS-55" (STIHL) - 2gab.; kompresors, krāsošanas ierīces horizontālo apzīmējumu krāsošanai; elektroģenerators "Gesan 2200" 2.2kW; elektriskais āmurs AR-18 (asfaltseguma bedrīšu remontam); vibroplātne "Bomag BP 18/45-2"; šķembu kaisāmie ratiņi "Japa-71"; multifunkcionālās kāpnes 11 metri; digitālais mērritenis; pilnībā nokomplektēti metāla kāpšļi kāpšanai kokos un zaru apzāģēšanai; aizsargķiveres, aizsargapģērbs, aizsargzābaki ar iezāģēšanas aizsardzību; troses, drošības jostas un IAL.

Pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2019. gadam

Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa (EUR)

Piezīmes

1

  Autoceļu un ielu būvprojektēšana

-

 

2

  Autoceļu un ielu būvniecība

-

 

3

  Autoceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

-

 

4

  Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

52165, -

 

5

  Pārējie izdevumi

15, -

 
 

  Kopā

52180,-

 
 

Pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2019. gadam

 

PĀRSKATS PAR PAŠVALDĪBU CEĻU UN IELU FINANSĒŠANAI PAREDZĒTĀS VALSTS BUDŽETA VALSTS AUTOCEĻU FONDA PROGRAMMAS MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU 2018. GADA 12 MĒNEŠOS

Mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai (EUR)

1.

Mērķdotāciju atlikums uz 2018. gada 1. janvāri

1384,-

2.

Saņemta mērķdotācija atskaites periodā

74783.-

3.

Izlietota mērķdotācija atskaites periodā

68137.67,-

4.

Mērķdotācijas atlikums uz atskaites perioda beigām

8130,73-

 

Ceļu un ielu finansēšanai izlietota mērķdotācija (EUR)

1.

Ceļu un ielu būvprojektēšana

0

2.

Ceļu un ielu būvniecība

0

3.

Ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

0

4.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

59438,-

5.

Pārējie izdevumi 

12,-

 

KOPĀ: 

59450,-

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļu ikdienas, periodiskie uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums (2019. gads)

    JŪNIJS AUGUSTS SEPTEMBRIS

Nr.

Autoceļu darba veids

Summa (Eur)

Summa (Eur) Summa (Eur)

1.

Divkārtu virsmas apstrāde Skolas ielā (541 m2)

-

3502.16 -

2.

Autoceļu (ielu)klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē (6 km)

250.40

- -

3.

Asfaltbedrīšu remonts, MTZ-09, vibroplātne "Bomag  BP 18/45-2"

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki

4.

Izzāgēto zaru savākšana gar Maltas ielām, MTZ 320.4

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki

- -

5.

Autoceļu (ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē (1,5 Km)

-

- 62.61

6.

Autoceļu (ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē (11,18 Km)

-

466.58 -

7.

Autoceļu un ieli nomaļu mehanizētā appļaušana (65.4 P.km)

906.08

- -
8. Teritoriju appļaušana gar Maltas ielām, MTZ 320.4, MTZ - 09 Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki
 

Kopā:

1156.48

3968.74 62.61

 

Maltas pagasta pašvaldības autoceļu fonda finansējums 2018. gadā

1. Līdzekļu atlikums uz 2018. gada 1. janvāri - 1384 EUR

2. Saņemts:

- mērķdotācija no Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu fonda - 74783 EUR (mēnesī – 6231.92 EUR)

KOPĀ - EUR 76167

3. Līdzekļu izlietojums:

- ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā – 8236 EUR

- ikdienas uzturēšanas darbi vasaras periodā – 60132 EUR

- pārējie izdevumi - 12 EUR

KOPĀ - EUR 68138 

4. Līdzekļu atlikums uz 2019. gada 1. janvāri - 8131 EUR

 

Informācija par paveikto 2018. gadā

 Ziemas sezonā:

1.      Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) attīrīšana no sniega – 4297.88 EUR;

2.      Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) kaisīšana ar pretslīdes materiālu (mitrā sāls, smilts, sāls-smilts maisījums), ka arī izveidojot rievas apledojumā – 3938.42 EUR;

Ziemas sezonā kopā: 8236.3 EUR;

 

Vasaras sezonā:

1.      Iegādāts bitumaks un Asfalt (26 tonnas) asfaltseguma bedrīšu remontam un veikts asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumaku un Asfalt –4768.61 EUR;

2.      Dolomīta šķembu 2-5mm (8.7 tonnas) ietvju kaisīšanai iegāde ar piegādi 306.73 EUR;

3.      Caurtekas D=0.4m L=9m iegāde un uzstādīšana – 645.56EUR;

4.      Putekļu absorbenta 6 tonnas iegāde un iestrāde – 4895.67 EUR;

5.      Veikta pašvaldības autoceļu un ielu planēšana, profilēšana – 1881.49 EUR;

6.      Veikta pašvaldības ielu ar asfaltsegumu mehanizētā slaucīšana – 165.95EUR;

7.      Veikts asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju  un dolomīta šķembiņām –1134.68 EUR;

8.      Veikta horizontālo apzīmējumu uzkrāsošana Maltas ciemā(Stacijas, Fr.Trasūna ielās) – 503.48 EUR;

9.      Autoceļu(ielu) brauktuves seguma posmu atjaunošana un remonts ar dolomīta šķembām, drupināto granti, smilts-grants maisījumu – 2124.65 EUR;

10.  Veikta Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) nomaļu appļaušana – 1528.96 EUR;

11.  Krūmu atvašu mehanizētā appļaušana gar autoceļiem – netika veikta;

12.  Stacijas ielas posma seguma remonta ar karsto asfaltu – 29025.92 EUR;

13.  Caurteku izskalojuma likvidēšana ar iekrāvēju VOLVO BL 71 – 225.86 EUR;

14. Asfaltseguma frēzēšana – 2456.91 EUR;

15. Ceļazīmju iegāde – 1529 EUR;

16.  Inženiertehnisko būvju remontstrādnieka darba alga un darba devēja sociālais nodoklis –8697. EUR;

Vasaras sezonā kopā: 59890 EUR;

Atputekļošana:

1.      Daudzums – 6.0 tonnas.

2.      Garums – 8.668 km.

3.      Platība – 45060 kvm.

4.      Absorbenta daudzums – 155 gr. uz 1 kvm.

Izmaksas – 10.8 eur centi par kvm.

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻU, IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem un ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, turpmāk nodrošinās pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanu ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgai autoceļu klasei noteikti saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 2., 3., 4.2., u.c. punktiem un LR MK noteikumiem Nr. 209 "Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība". 

Sīkāka informāciju pa tālruni 25425642 darbadienās no 8.00 – 17.00 pie I. Sorokina

 

Tuvākie pasākumi

Okt
4

09:00 04.10.2019 - 18:00 28.10.2019

Okt
21

21.10.2019 12:00 - 14:00

Okt
26

26.10.2019 09:30 - 17:00

X

Right Click

No right click