LT Stable - шаблон joomla Книги

Autoceļi

Maltas pagasta autoceļi un ielas

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

Pagasta pārvalžu atbildīgās amatpersonas apsekoja pašvaldības autoceļus un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 42 „ Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” pieņēma lēmumu par maksimālās masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem.

Transportlīdzekļu satiksmes aizliegums vai ierobežojumi šo noteikumu izpratnē neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem, un uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme "Svaigpiena transportlīdzeklis".

Visiem novada iedzīvotājiem lūgums būt pilsoniski aktīviem un redzot, ka ceļš vai ceļa zīme tiek bojāti nekavējoties informēt attiecīgo pagasta pārvaldi vai Rēzeknes novada komunālinženieri – tel.: 64607170.

Strauji mainoties laika apstākļiem var mainīties arī ierobežojumu apjoms.

Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu saraksts uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums


RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻI (IELAS) 2021. GADS

1. Maltas ciemā: melnais segums - 10,744 km; grants, šķembu segums - 7,557 km.

Lauku teritorijā: grants segums - 27,840 km

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastā kopējais autoceļu (ielu) kopgarums: 46,141 km.

Maltas ciema ietves: Stacijas iela - 1427 metri

Fr. Trasuna iela - 1123 metri

Brīvības iela - 185 metri

Skolas iela – 20 metri

KOPĀ: 2755 metri

2. Autoceļu (ielu) uzraudzība, apsaimniekošana, aprīkojums:

- uzraudzība - saimniecības pārzinis

- apsaimniekošana - inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, 2 tehniskie strādnieki  + 2 līdz 4 bezdarbnieki APSD; AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" filiāle "Latgales ceļi" Rēzeknes ceļu rajons Maltas iecirknis - saskaņā ar noslēgto līgumu (ziemas un vasaras periodā)

- aprīkojums - automašīna "Toyota Hilux", traktors MTZ-320.4, motobloks MTZ-09 ar piekabi P05; motorzāģis "Husgvarna 254XP" - 2 gab. un "Husgvarna 338XPT" - zaru apzāģēšanai; krūmgriezis-trimmeris "FS-400 (STIHL)"; „FS-260C-E (STIHL)’’ trimmeris "FS-55" (STIHL) - 2gab.; Lapu pūtējs „BR-430 (STIHL)” kompresors, krāsošanas ierīces horizontālo apzīmējumu krāsošanai; elektroģenerators "Gesan 2200" 2.2kW; Atskaldāmais Āmurs „HM1214C Makita” (asfaltseguma bedrīšu remontam); vibroplātne "Bomag BP 18/45-2"; šķembu kaisāmie ratiņi "Japa-71"; multifunkcionālās kāpnes 11 metri; digitālais mērritenis; pilnībā nokomplektēti metāla kāpšļi kāpšanai kokos un zaru apzāģēšanai; aizsargķiveres, aizsargapģērbs, aizsargzābaki ar iezāģēšanas aizsardzību; troses, drošības jostas un IAL.

Pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2021. gadam

Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa (EUR)

Piezīmes

1

  Autoceļu un ielu būvprojektēšana

-

 

2

  Autoceļu un ielu būvniecība

-

 

3

  Autoceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

-

 

4

  Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

66196, -

 

5

  Pārējie izdevumi

50, -

 
 

  Kopā

66246,-

 
 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļu ikdienas, periodiskie uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums (2021. gads)

Maltas pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums 2021.gada janvārī

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļu ikdienas, periodiskie uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums (2020. gads)

 
 
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļu ikdienas, periodiskie uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums (2019. gads)
 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻU, IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem un ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, turpmāk nodrošinās pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanu ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgai autoceļu klasei noteikti saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 2., 3., 4.2., u.c. punktiem un LR MK noteikumiem Nr. 209 "Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība". 

Sīkāka informāciju pa tālruni 25425642 darbadienās no 8.00 – 17.00 pie I. Sorokina

 

Tuvākie pasākumi

No events found