LT Stable - шаблон joomla Книги

Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācija

Maltas pagastā darbojas 13 sabiedriskās organizācijas: 

Biedrība Šaha klubs "Malta"

Mērķi: Maltas šahistu spēles prasmes līmeņa paaugstināšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, bērnu un jauniešu iesaiste intelektuālo spēju attīstīšanas darbībā un veselīgās atpūtas formās, organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, privātpersonām u.c.

Nodibinājums dambretes klubs "Malta"

Biedrības mērķi: Veidot nepieciešamos apstākļus dambretes attīstībai Rēzeknes novada skolās un Maltas pagastā, ar dambretes spēles palīdzību veicināt cilvēku vispusīgu attīstību, popularizējot to kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu,  apkopot darba pieredzi savā sporta veidā un popularizēt to Rēzeknes novadā un maltas pagastā, nodrošināt pēc iespējas kluba komandu un tā biedru piedalīšanos Latvijas Republikas un starptautiskajās sacensībās.

Biedrība "Māmiņu klubs Maltā"

Galvenie mērķi: Sadarbība ar dažādām organizācijām ar mērķi popularizēt ģimenes nozīmi. Izklaides pasākumu organizācija ģimenēm. Visāda veida apmācību organizēšana (lekcijas, konsultācijas, semināri).Labdarības pasākumu organizācija-akcijas, gadatirgi, ziedojumu vākšana publiskās vietās.

Biedrība Futbola klubs "Saules puikas" (nodarbojas ar futbolu)

Biedrība Volejbola klubs "Malta" (nodarbojas ar volejbolu)

Biedrība Jauniešu klubs "Lingua" (organizē dažādus pasākumus jauniešiem)

Biedrības mērķi: Nostiprināt draudzību un sapratni starp dažādu tautību jauniešiem, sadarboties ar Latvijas un citu valstu klubiem, pašvaldībām, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām, organizēt kursus, lekcijas, mācību braucienus Latvijas robežās un uz ārvalstīm, organizēt sporta, atpūtas un citus kultūras pasākumus JK „Lingua” biedriem, nodrošināt JK „Lingua” biedru interešu aizstāvēšanu, aktivizēt jauniešu darbību ciemata attīstībā.

Jauno ģimeņu biedrība "Hestija"

Biedrības galvenie darbības mērķi: Sniegt iespēju jaunajām ģimenēm pašapliecināties, pilnveidoties, papilināt zināšanas, prasmes un iemaņas, sniegt palīdzību sociālo problēmu risināšanā ģiemenēs. Kā arī organizēt kultūras un sporta pasākumus ģimenēm brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīsvesveida popularizēšanai, ģimeņu attīstības veicināšanai pagasta uzplaukumam un pagasta iedzīvotāju labklājības uzlabošanai.

Rēzeknes rajona biedrība "Maltas cauna" (nodarbojas ar medniecību)

Biedrība "Alodin" (biedrība realizēja projektu veselības centra izveide Maltas pagastā)

Biedrība "Aktīvs Plus" (biedrība vēlas izveidot bezmaksas grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju sniegšanu)

Biedrība "VIVA" (nodarbojas ar sporta dejām)

Biedrība "Muzeja draugi"

Biedrība Austrumu cīņu sporta klubs "ENERGY-V"