LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

Piektdiena, 10 Jūlijs 2020 06:31

Uzsākta tilta pār Maltu atjaunošana

Uzsākti Maltas tilta pārbūves darbi uz galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) Maltā (71,46. kilometrā). Darbu laikā tiks atjaunota tilta brauktuve un ietvju konstrukcijas, kā arī tiks veikts laidumu un siju remonts un uzstādītas jaunas drošības barjeras. Būvdarbu laikā satiksme pār tiltu tiks organizēta ar luksoforiem pa vienu brauktuves joslu un ātrums tiks ierobežots līdz 30 km/h. Darbus veiks SIA “Tilts”, to līgumcena ir 362 465 eiro (ar PVN) un darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa.

Piedaloties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajā projektu konkursā, Maltas pagastā tika realizēts projekts “Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama” (Nr.19-01-AL15-A019.2201-000008). Tas tika finansiāli atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta rezultātā tika ierīkots deju placis un iegādāti četri garie koka soli. Būtībā – izveidota brīvdabas pasākumu norises vieta, kur būs iespēja rīkot daudzveidīgus tematiskos kultūras pasākumus visām paaudzēm. Tādējādi tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Uzstādītais āra deju placis ir pieejams bez maksas visiem Maltas pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas – 9018,31 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums ir 7342,25 EUR. Līdzfinansējumu 1676,06 EUR nodrošinās pašvaldība.

Plašāka informācija pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Piektdiena, 05 Jūnijs 2020 05:50

Paziņojums par ūdeni kapos

Paziņojums!

Rozentovas kapos muca tiks piepildīta ar ūdeni vienu reizi divās nedēļās!

Aicinām lietot līdzpaņemto ūdeni vai izmantot citas tā ņemšanas vietas (shēmā attēlotas tuvākās no tām).

 

Сообщение!

Наполнение бочки водой на Розентовском кладбище будет производиться один раз в две недели!

Просим воду приносить с собой или использовать другие источники воды (схематически указаны ближайшие источники).

16. maijā visā Latvijā notiks Lielā talka, kuras moto – “Sakop savu sētu, tava sēta – Latvija! Bet, ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās ierobežojumus, Lielā talka šogad notiks jaunā formātā.

Talkas organizatori aicina talkot arī līdz 16. maijam, piedāvājot šādus talku veidus:

·       “Solo talku” – talkojiet vienatnē, pastaigas laikā, sakopjot savas mājas apkārti;

·       “Duo talkas” – talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, talkojiet  kopā. Ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

·       “Ģimenes talkas” – talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Pieteikties Lielajai Talkai, kā arī uzzināt visu jaunāko informāciju var Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv

Publiskie atkritumu plači

Publiskais atkritumu placis – dalītās atkritumu vākšanas sistēmas un atkritumu šķirošanas punkts (F.Trasuna ielā 45).

Deviņi pārvietojamie dalītās atkritumu vākšanas punkti (kuros atkritumu šķirošanai uzstādīti atsevišķi konteineri: metālam; plastmasai; stiklam; bioatkritumiem; dedzināmiem atkritumiem) atrodas iepriekš noteiktās (iedzīvotājiem zināmās) vietās.

Koordinatore: Irina Orlovska, tālr. 26312681, e-pasta adrese: irina.orlovska@malta.lv

 

Cienījamie Maltas pagasta iedzīvotāji!

Pašvaldība lūdz līdz Lielajai talkai sakopt savus privātīpašumus un māju teritoriju! Aicinām būt uzmanīgiem un ievērot visas piesardzības un higiēnas prasības, vienlaikus uzturot možu garu un labvēlīgu attieksmi pret apkārtējiem. Maltas pagasta iedzīvotāji ir aicināti aktīvi piedalīties arī pagasta teritorijas sakopšanā. Kopā parūpēsimies, lai vide mums apkārt priecētu!

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30