LT Stable - шаблон joomla Книги

Ejot pretī Latvijas simtgadei

Novembris visā mūsu valstī ir īpašs mēnesis- patriotisma mēnesis. Tas ir laiks, kad īpaši tiek godināta Latvija, tās cīnītāji. Arī Maltas pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzīpariņš” saimē norisinājās patriotisma nedēļa, kurā tika organizēti vairāki pasākumi.

11.un 18.novembris- latviešu tautai tik nozīmīgi datumi, kas ik vienam liek aizdomāties par savu valsti un tās vēsturi. Katrai tautai ir sava dvēsele, tā izpaužas vērtībās, kuras nodod no paaudzes paaudzēs. Galvenās vērtības ieaudzina ģimene, bet par savu uzdevumu katrs pirmsskolas skolotājs uzskata nodot tālāk zināšanas par latviskās  audzināšanas teoriju.

Lai veiksmīgi risinātu patriotiskās audzināšanas uzdevumus, ir jāizmanto dažādas darba organizācijas formas, līdzekļi, kas atbilst bērnu vecuma īpatnībām.  Katru dienu ar bērniem bija pārrunāts, lasīts, stāstīts par Latvijas novadiem, skaisto dabu, par vēsturiskiem notikumiem, par galvaspilsētu, par Latvijas simboliem, sarkanbaltsarkano karogu, latvju rakstu zīmēm.  Pirmssvētku laikā bērni kopā ar skolotājām rakstīja novēlējumus Latvijai.  Iestādē tika organizēta radošo darbu izstāde  “100 krāsaini mirkļi Latvijas dzīparā”, noritēja skatuves runas konkurss “Manai Latvijai- 100”, asfalta zīmējumi Latvijai, notika tematiskie pasākumi un nosvinēta Latvijas 100 dzimšanas diena.

Katrā vecumposmā bērnu izpratne par Latviju atšķiras.  Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību pret savu ģimeni- mammu, tēti, mājām, mīlestību un cieņu pret saviem apkārtējiem cilvēkiem.

Par godu Lāčplēša dienai iestādē tika organizēts tematisks pasākums, kur tika aicināti ciemiņi- darba rūķi, kas sargā Latvijas robežas, sargā savu valsti, palīdz cilvēkiem nelaimē. Katrs atbildīgās profesijas pārstāvis pastāstīja par savu darba specifiku, par saviem pienākumiem, eķipējumu, par funkciju, ko viņi veic valsts un cilvēku labā. Maltas PII “Dzīpariņa”  saimes vārdā gribam pateikties policistam Dainim, robežsargam Arnim, zemessargiem Sergejam un Mārim, ugunsdzēsējam Jānim par tik plašu un interesanu informāciju, kas paplašināja bērnu redzesloku par šīm profesijām un to nozīmi cilvēku dzīvē.

Bērni zina, ka dzimšanas diena ir īpaša diena. Tāda bija arī diena, kad iestādē organizējām svētkus par godu Latvijai. Bērni skandēja dziesmas, skaitīja dzejoļus, tika norunāti novēlējumi un ritināts raitais deju solis. Un kā jau ikvienā dzimšanas dienā , svētku izskaņā bērni cienājās ar svētku pīrāgu.

Un ko tad mēs, mazie ķipari, varam dot Latvijai?

Ko, Latvija, tev varu dot?

Tev varu dot to pašu mīļāko.

To manu karsto sirdi

Kas pukst par Tevi, Latvija!

/A.Bārda/

Maltas PII “Dzīpariņš” mūzikas skolotāja Edīte Kroiče