LT Stable - шаблон joomla Книги
Pirmdiena, 08 Jūlijs 2024 09:11

Realizēts ELFLA projekts ,,Iekārtu iegāde Maltas bērnu rotaļu laukumam”

Pateicoties biedrības „Rēzeknes novada partnerība” izsludinātajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr.23-01-AL15-A019.2202-000028 "Iekārtu iegāde Maltas bērnu rotaļu laukumam".

Projekta ietvaros tika iegādāts un netālu no daudzdzīvokļu nama Brīvības ielā 5, Maltā uzstādīts bērnu rotaļu komplekss ar vingrošanas elementiem un vienvietīgās tērauda šūpoles, piedāvājot ikvienam iedzīvotājam, viesim un tūristam, kurš pavadīs brīvo laiku ar bērniem, lietderīgas un saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta realizācijaveicinās sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot vietas potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 10517,32, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 8999,97. Līdzfinansējumu EUR 1517,35 apmērā nodrošina pašvaldība.

Informāciju sagatavoja: Irina Orlovska, Maltas apvienības projektu koordinatore

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Lasīts 66 reizes