LT Stable - шаблон joomla Книги
Piektdiena, 30 Decembris 2022 13:14

2022. gads Maltā

“Katrs gads atstāj aiz sevis daudz dažādu notikumu, sajūtu un emociju... Viens tiek aizvadīts raženi un priecīgi, cits ar uztraukumiem, bet 2022. gads nesa arī dažādām globālas pārmaiņas.

Ja atskatīties uz Maltas pagasta dzīvi šogad, tad tas bija pusapaļās jubilejas gads, kad kopā svinējām “Maltas nosaukumam 85”! Tie bija svētki, kad jebkurš maltietis varēja svinēt, lepoties un gavilēt.

Ne mazāk svarīgs notikums bija, ka pēc 14 gadiem tika atjaunota tradīcija – izvēlēties un godināt Maltas Goda pilsoni. Šogad šī personība ir fotovēsturnieks Pēteris Korsaks, kurš, tāpat kā Malta, šogad svin 85. jubileju, un ar savu dzīvi pierādījis, cik cilvēks spēj, ja nepadodas un neatlaidīgi darbojas savā jomā.

Svētku un labi padarīta darba sajūtu rada labiekārtoti ceļi un 2022. gadā esam pacentušies, rekonstruējot vismaz divas ielas – K. Barona ielu un Parka ielas posmu.

Lai katra diena nes gandarījuma sajūtu, prieku no kopa būšanas un iespēju piepildīt savus sapņus. Jaunajā, 2023.gadā, lai Dievs dod mums mieru un lielisku pašsajūtu, bet svētkus un priecīgus notikumus radīsim mēs paši.

Ar pateicību visiem par darbu un labajām emocijām –

Edgars Blinovs,

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" vadītājs

***

Elīna Prusaka, Maltas Kultūras nama vadītāja:

– Pamazām izejot no kovida aizliegumiem, 2022. gadu ieskandinājām ar Maltā vēl nebijušu pasākumu  – mūzikas grupu tusiņu “Pirmo reizi”, kas deva iespēju iepazīt grupas “Dabasu durovys” un “Krēsla”. (Atsauksmes – “Maltā kaut kas tāds nebijis”, “Biežāk tādus koncertus“.)

Vērienīgi un apmeklēti izdevās “Maltai – 85” svētki – sirsnība, pašmāju koncerts ar maltiešu vēlējumiem Maltai un tās ļaudīm. Svētku ballē – izcila kopības sajūta un izdancošanās un novēlējums “Saules mūžu Maltai”.

Neatņemama pagasta kultūras dzīves sastāvdaļa – Pavasara tirdziņš, akcija “Par zaļu un ziedošu Latviju” un rudenī “Borovys tiergs” ar mājas labumiem un gardumiem. Bērnības svētkos apjaušam, kāda vērtība ir mūsu bērni, un priecājamies mūsu piecgadnieku neviltoto prieku un smaidiem. Īpaši silta un neaizmirstama atmiņā palikusi Maltas pagasta pensionāru “Gada balle 2022”, kas apliecināja, ka mūsu seniori tiešām prot priecāties un satikties. Un valsts svētku pasākums, kur pagasta pārvalde saka paldies čaklākajiem pagasta cilvēkiem.

Prieks par visiem, kas dara labus darbus. Īpaši pateicos  Maltas pašdarbniekiem par mīlestību uz deju, dziesmu, mūziku, vārdu un savu ciematu – saulaino Maltu. Neaizmirstama paliks atmiņā nu jau Maltas Goda pilsoņa, fotovēsturnieka Pētera Korsaka fotoizstādes “Latgales baltajos lielceļos sastaptie” atklāšana un tikšanās ar cilvēkiem, kas Latgales kultūrā, vēsturē  atstājuši pēdas. Iedvesmojoties no šīs izstādes, man dzima ideja vēl nebijušam pasākumam Maltā.

Mazliet ieskicēšu 2023. gada sākumu  un pasākumus. 14. janvārī uz pasākumu “Reiz bija…”  aicināti tie maltieši, kas kādreiz strādājuši iestādēs, kuras vairs neeksistē: sovhozs “Garkalni”, rūpnīcas “VEF” Maltas filiāle, Maltas Patērētāju biedrība, Maltas Pienotava, Maltas Šūšanas ateljē, Maltas Dzelzceļa stacija... Lūgums interesentus pieteikties uz pasākumu līdz 4. janvārim pa tālr. 26117782.

21. janvārī notiks nu jau otrais mūzikas grupu tusiņš “Pirmo reizi”. Šogad Maltā atkal tiekamies ar divām grupām “Ducele” un “Laika upe”.

Savukārt 18. februārī notiks fotodiena “Pagātnes, tagadnes, nākotnes liecības  – fotogrāfijas”. Fotogrāfijas – dzīves, attiecību, modes atainojums. Mīļie maltieši, pārskatiet ģimenes un dzimtas albumus, izvēlieties vienu melnbaltu foto un nododiet KN (mēs to ieskenēsim un jums atdosim). Veidosim pasākumu, lai sanāktu kopā, runātu par laikiem, skatītu foto, veidotu izstādi un varbūt tieši jūsu foto iegūs Pētera  Korsaka Simpātiju balvu.

Un vēl... 2023. gadā Maltas KN aicina Maltas seniorus uz sportiskām aktivitātēm – vingrošanas nodarbībām vienu reizi nedēļā KN lielajā zālē. Un tā katru mēnesi notiks kaut kas savs.

Lai veselība, darboties un kopā būšanas prieks valda Maltas pagastā visu 2023. gadu. Laimīgu jauno gadu!

***

Vija Kažoka, Maltas Bērnu un jauniešu centra vadītāja:

– Lai arī 2022. gads bija pasaulē smags, lai arī notikumi atbalsojās arī Latvijā, tomēr prieks, ka Maltā turpinājām darīt labas lietas.

BJC arī aktīvi darbojās gan rīkojot regulāras tematiskās meistardarbnīcas, pasākumus, gan realizējot jaunatnes iniciatīvu u.c. projektus (par to visu regulāri vēstījām savā lapā vietnē ”Facebook”). Paldies visam BJC kolektīvam par saliedētību, darbu un radošumu! Pateicamies Rēzeknes novada pašvaldībai par iespēju bērniem un jauniešiem bez maksas apmeklēt Rēzeknes Olimpiskā centra slidotavu, interese ir liela un tas ir ļoti vērtīgs laika pavadīšanas veids!

Šogad svinējām gan Maltas nosaukuma 85. jubileju un Maltas Bērnu un jauniešu centra 35. gadskārtu! Par godu šiem svētkiem izdevām bukletu “Maltas jaunais gardēdis”, kas tika nosūtīts uz Nacionālo bibliotēku un raisīja tādu interesi, ka mums lūdza izsūtīt papildeksemplārus.

BJC katru gadu svētkos iepriecina pagasta vientuļos seniorus, gatavojot apsveikumus un dāvaniņas un izvadājot tos senioriem. Šogad jauki sadarbojāmies ar sociālās aprūpes centru “Malta” – senioru viesošanās katru reizi raisa emocijas un rada saikni starp paaudzēm.

Nākamā gada lielākā vēlme – lai miers virs zemes, lai varam turpināt labos darbus. BJC gribētos, lai tiktu realizēts ēkas siltināšanas projekts.

Vēlējums – Imanta Ziedoņa vārdiem:

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un uzticēsimies viens otram!

***

Vinera Dimpere, Maltas vidusskolas direktore:

– Skola aktīvi dzīvo līdzi laikam un 2022. gadā bija prieks par vairākiem projektiem, kas attīsta bērniem nozīmīgas prasmes. Piemēram, tajos likts uzsvarsuz tehnoloģiju integrēšanu darbā ar skolēniem (INTEGRA), arī diskutēšanas prasmju stiprināšana (sadarbībā ar ASV vēstniecību). Arī skolas daudzfunkcionālā zāle ar katru gadu aizvien vairāk pierāda savu nozīmīgumu un kļuvusi par skolas un Maltas atpazīstamības zīmi. Šīgada no kovida brīvais režīms ļāva rīkoties vērienīgāk un prātā paliks daudzi skaisti mirkļi, tādi kā lieliskais lāpu gājiens 11. novembrī, jautrie Eglītes svētki, kurā maskās ietērpās arī Skolas vecāku padomes pārstāvji.

Skolā visu laiku kaut kas notiek – vietēja, novada un valsts mēroga aktivitātes, sacensības, konkursi dažādās jomās, un par to īpaša pateicība skolotājiem, jo viņi ir tie ceļa, virziena rādītāji skolēniem. Skolotāji-personības, kuri ar savu piemēru, aizrautību, spēj radīt dzirkstelīti bērnu acīs. Paldies skolēniem un viņu vecākiem, jo visi sasniegumi, ar kuriem lepojamies, ir tikai sadarbības rezultāts. Paldies visiem, kas dara!

Vēlu 2023. gadā visiem veselību, mieru, laimīgas ģimenes un pateicību par visu labo. Uzdrīkstēsimies sapņot un drosmīgi rīkoties ceļā uz saviem mērķiem. Mūsdienās ir tik daudz iespēju pilnveidoties, lai visiem izdodas atrast tām laiku! Veselīgu, mierīgu un radošu jauno gadu!

***

Normunds Štekels, Maltas Mūzikas skolas direktors:

Zīmīgākie notikumi:

  • Starptautiskais muzikālais projekts starp Rēzeknes novada Maltas, Viļānu un Rois (Spānija) mūzikas skolām. Pieredzes apmaiņas braucieni ar kopīgiem koncertiem gan Rēzeknes novadā, gan Spānijā – Galīcijā.
  • Mācību gada nobeigums un sākums bez Covid-19 bija klātienē. Par to priecājas visi, gan izglītojamie, viņu vecāki, gan skolotāji.
  • Flautas un akordeona mācību kabineti aprīkoti ar skaņu apsorbējošiem paneļiem, un uzklāti mīkstie seguma paklāji, kas novērš skaņas nekontrolējošu atstarošanos no sienām un grīdas.

Par nākotnes plāniem:

  • Turpināt iesākto starptautisko sadarbību ar Rois (Spānija) mūzikas skolu un 2023. gada vasarā Rēzeknes novada dienas pasākumu ietvaros organizēt kopīgus koncertus.
  • Aprīkot skolotāju klavieru klases ar skaņas absorbējošiem paneļiem.
  • Turpināt popularizēt un attīstīt mūzikas skolu un tās iespējas, sniedzot izglītojamajiem instrumenta spēles apmācību.

Vēlējums – jaunajā 2023 gadā un vienmēr būt veseliem, rūpēties par sevi un tuvākajiem, būt iecietīgiem, pozitīviem - uz labiem darbiem un domām tendētiem. Nest sevī gaišumu, un dot to cietiem. Lai mums viesiem izdodas!

***

Antoņina Krūza, Maltas pagasta bibliotēkas vadītāja:

– Šajā tik neparastajā un trauksmainajā gadā Maltas pagasta bibliotēkā ir paveikti daudz labi darbi un izdzīvotas neaizmirstamas emocijas. Esam lasījuši, klausījušies un stāstījuši, kā arī līmējuši, griezuši un zīmējuši, esam dejojuši, smējušies un spokojušies, kā arī vienkārši labi un izglītojoši pavadījuši laiku. Esam veidojuši brīnišķīgas izstādes, ar ko iepriecinājām bibliotēkas apmeklētājus un sociālo tīklu lietotājus. Bet par visu pēc kārtas.

Janvāris. Gadam sākoties, mazākos lasītājus un bibliotēkas apmeklētājus priecēja grāmatu un rotaļlietu izstāde “Ak, šie kaķi!”. Tajā ikviens varēja atrast sev tuvāko grāmatu par kaķiem un samīļot dažādas kaķu rotaļlietas.

Februāris. Bibliotēka turpināja iesākto tradīciju – uzņēma ciemos Maltas vidusskolas pirmklasniekus un aicināja viņus kļūt par jaunajiem bibliotēkas lasītājiem.

Marts. Piedāvājām pavisam jaunu aktivitāti – sēklu mainītavu. Bibliotēka mudināja savus lasītājus mainīties ar puķu vai dārzeņu sēklām, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, bet kādam citam būtu tieši laikā. Tāpat martā svinīgā pasākumā pateicības rakstus un balviņas saņēma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2021” eksperti par aktīvu piedalīšanos LNB rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā.

Aprīlī bija apskatāma Rēzeknes novada speciālās pamatskolas skolēnu radošo darbu izstāde "Gaisā, ūdenī, uz zemes". Bet Bibliotēku nedēļas viešņa bibliotēkā bija novadniece Vēsma Ušpele. Pie tējas tasītes klausījāmies un iedvesmojāmies no viņas stāsta par došanos Santjago ceļā.

Maijā ļoti lielu popularitāti ieguva privātkolekcijas izstāde “Dinozauri bibliotēkā”. Apmeklētāji varēja ne tikai apskatīt dažādu dinozauru figūriņas, bet arī veikt atjautīgus uzdevumus un uzzināt interesantus faktus par milzīgajām ķirzakām.

Jūnijā, sākoties ilgi gaidītajam vasaras brīvlaikam, aicinājām sākumskolas lasītājus iesaistīties aktivitātē “Grāmatu tārpiņa audzēšana”, kas izvērtās par patiesi sīvu sacensību starp mazajiem lasītājiem, lai noskaidrotu, kurš vasarā izlasīs visvairāk grāmatu.

Jūlijā, gaidot Maltas ciemata nosaukuma 85. jubileju, aicinājām maltiešus sūtīt sveicienu Maltai, rakstot vēlējumus vai mīļas atmiņas par Maltu. Rīkojām fotoizstādi “Reiz Maltā bija tā”, kā arī sagatavojām virtuālo izstādi “Maltas vārds izskan dzejā”.

Augustā bibliotēka rīkoja dzejas konkursu “Atver durvis uz Maltu”, kurā aicināja visus interesentus izrādīt cieņu, mīlestību, apbrīnu un lepnumu par Maltu. Trīs labāko darbu autori tika pie ekskluzīvas iespējas savu liriku iemūžināt skaistā bibliotēkas iekštelpu dekorā.

Septembrī ikgadējās Dzejas dienās visus aicinājām uz tikšanos ar dzejnieci Ievu Trimalnieci, lai ieklausītos viņas filozofiskajās dzejprozas pārdomās. Kā jauninājums darbā ar bērniem septembrī notika pirmā “Pasaku skolas” nodarbība visjaunākajiem (5–6 gadi) lasītājiem, kā arī aizsākās regulāras tematiskās rīta stundas ar Rēzeknes novada speciālās pamatskolas audzēkņiem.

Oktobrī bibliotēka ar kuplu bērnu, jauniešu un mošķīšu pulku aizvadīja spokainu pasākumu ar spoku stāstiem un spokainām izdarībām Halovīna noskaņās.

Novembrī patriotiska noskaņojuma veicināšanai piedāvājām radošo darbnīcu, kurā visi interesenti veidoja grāmatzīmes ar latvju rakstiem un atsvaidzināja zināšanas par senlatviešu zīmēm.

No 1. decembra Maltas pagasta bibliotēka savos Facebook un Instagram profilos katru dienu piedāvāja Ziemassvētku pantiņu špikeri. Bet decembra nogalē ciemojās Rēzeknes Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu bibliotēku pārstāvji, lai iepazītos ar mūsu bibliotēku un Maltas bibliotekāru darba pieredzi.

2023. gadā plānojam iesaistīties “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2023” lasīt veicināšanas programmā, kā arī LNB rīkotajā “Skaļās lasīšanas sacensībā” un turpināt sagatavot lasīšanas veicināšanas pasākumus gan bērnu, gan pieaugušo literatūras nodaļā.

Vēlējums līdzcilvēkiem:

“Lai pusnaktī, kad sāksies gada mūžs,

Tam baltas domas,

Baltas cerības un balti darbi

Ikvienā dienā pavadoņi kļūst."

Lai Ziemassvētku sveču gaišums un kraukšķīgo piparkūku smarža ienāk katra maltieša mājā un ceļš uz Maltas pagasta bibliotēku arī 2023. gadā atved gan pavasara ziedu smaržu reibumā, gan vasaras tveicē, gan rudens lietavās, gan arī ziemas aukstumā!

***

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja:

– Muzejs katru gadu vēstures lappuses pāršķir, pieminot un atceroties Latvijas tautai zīmīgus datumus – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 25. martā un 14. jūnijā, 17. martā Rozentovā pie piemiņas akmens, godinot Maltas partizānu un viņu atbalstītāju piemiņu.

Sirsnības, mīlestības, ģimeniskuma caurstrāvota bija multimākslinieces Džeinas Gavares gleznu izstāde “Mantojums”, kad “Muzeju naktī” māksliniece piedāvāja koncertprogrammu “Atnākot, iededz gaismu, aizejot, atstāj gaismu”..

Vasara muzejam pagāja Latgales “baltās grāmatas” zīmē, jo muzeja logos bija aizsaulē aizgājušā cienījamā mākslinieka Jura Gaigala “varavīksnes atspīdums”. 23. jūlijā notika Skaidrītes Svikšas un Daces Gaigalas grāmatas “Jura Gaigala varavīksne” atvēršanas svētki. Pakārtota šim pasākumam bija Jura Gaigala akvareļu un mazāk pazīstamu gleznu izstāde (18.07.-31.08), kā arī Gaigala dzimtas dāvinājumu izstāde no muzeja krājuma.

Pasākumu ciklā “Tuvāk saknēm” Lāčplēša dienā notika Anatolija Pavļukeviča pētījuma prezentācija par savu poļu dzimtu un muzeja ekspresizstāde ar viņa dāvinājumiem.

Maltas krāšņo cilvēku buķeti bagātina Jānis Igoveņs, kuram Malta ir kļuvusi par pastāvīgu dzīvesvietu. Savā daiļradē viņš atspoguļo Latgales ainavas, bet maltieši mākslinieka gleznās var atpazīt Maltu. Maltas vēstures muzejā bija aplūkojama viņa izstāde “Latgales ainavas un ziedi” (02 03.–29.04.). Kopizstādē bija aplūkojami viņa kaimiņa Aleksandra Visocka keramikas darbi.

No septembra līdz Ziemassvētkiem muzejs pucējās, lai jaunajā 2023.gadā plaši atvērtu durvis apmeklētājiem ar Jāņa Igoveņa izstādi “Maltas pagasts Jāņa Igoveņa gleznās”.

Renovācijas rezultātā tika paplašināta un pielāgota radošajām darbnīcām viena telpa, izremontēta ieeja, izeja, muzeja darbinieku kabinets. Paldies  SIA “Rēzeknes būvserviss” par profesionāli un kvalitatīvi veiktu darbu. Sadarbībā ar SIA “EgoDizains” tika izstrādāts muzeja dizaina konceptuālais plāns ekspozīcijas atjaunošanai un papildināšanai ar jaunām tēmām.

Muzeja ekspedīcijās iegūtā informācija papildina pētniecības materiālus ar būtisku informāciju par Rozentovas muižas ēku izvietojumu (paldies Ivanam Rogozinam), ekspedīcijā Silmalā un Prezmā sajutām īpašo ebreju ciematiņa gaisotni, bet Sergeja Šilova stāsti sniedza daudz vērtīgas informācijas par ebrejiem, muižniekiem Janovskiem, dzirnavām, Prezmas baznīcu utt., bet Rozentovas ilggadēja iedzīvotāja Marija Karpoviča dalījās ar savu atmiņu stāstu par darbu poliklīnikas reģistratūrā.

2022.gadā tika izveidota programma skolēniem “Ielas garumā”. Turpinājās pētniecības darbs, lai šogad izveidotu vides spēli “Tikšanās Brīvības ielā”.

Šodienas mirkļi virknējas, lai arī mēs ar savu pienesumu atstātu pēdas Maltas vēstures kopainā. Būsim toleranti savu sapņu īstenotāji, bet, plānus īstenojot, neizbradāsim citu sēto un kopto lauciņu! Radošiem, darbīgiem, izaugsmi nesošiem mirkļiem bagātu Jauno gadu! 

***

Alīna Čistjakova, Maltas PII “Dzīpariņš” vadītāja:

– 2022.gads mums bija spilgts, notikumiem bagāts. Kopā esam svinējuši svētkus, atbalstījuši viens otru skumjākos brīžos. Esam realizējuši to, kas bija iecerēts. No lielākajiem darbiņiem – jauns žogs un vārtiņi apkārt iestādes  teritorijai.

Piedalījāmies labdarības pasākumos - vācām barību un dažādas noderīgas lietas Rēzeknes dzīvnieku patversmei un nupat bijām ar dāvanām pie Sociālās un veselības aprūpes centra "Malta" senioriem. Piedalījāmies DROGAS rīkotajā konkursā "Mazgā rokas pareizi!". 11.novembrī - Lāčplēša dienā-  ar svecītēm un ēkas izgaismošanu sagaidījām lāpu gājiena dalībniekus. Svinējām vērienīgu Maizes dienu ar īstas maizes kukulīšu cepšanu.

Nākošajā gadā ir iecere pedagoģisko procesu organizēt arī āra vidē, efektīvi izmantojot tuvākajā apkārtnē pieejamos resursus.

Brīnumi notiek ik uz soļa, lai  protam tos pamanīt un tā pa īstam noticēt! Lai  sirdis vienmēr ir piepildītas ar iedvesmu un  mīlestību! Lai ir gandarījums par paveikto un iedvesma jauniem sasniegumiem!

***

Tādi secinājumi un pārdomas ir Maltas pagasta iestāžu vadītājiem 2022. gada izskaņā. Cik jauki, ka VISS mums visiem ir bijis salīdzinoši labi... Mazi “pipargraudiņi” ir katru dienu, katru gadu un katra dzīvē, bet galvenais, ka visu esam pārvarējuši, guvuši jaunu pieredzi un kopumā esam izdarījuši daudz laba un godam aizvadījuši Maltas nosaukuma 85. jubilejas gadu! Tik daudz jauku pasākumu, notikumu, kopābūšanas mirkļu esam ierakstījuši ne tikai Maltas vēsturē, bet arī savās atmiņās. Tas viss 2022. gadu padarīja īpašu!

Paldies Maltas apvienības pārvaldes vadītājam Edgaram Blinovam par vispusīgu atbalstu, paldies visiem iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par sadarbību un sapratni, paldies atsaucīgajiem maltiešiem un skolēnu vecākiem, daudzi no kuriem nedzīvo Maltā, bet kļuvuši par daļa no tās caur savu attieksmi un dalību ciemata notikumos!

Lai jaunajā gadā vēl vairāk un atklātāk veidojam sadarbību, lai iemācāmies būt komanda, kas strādā vienotam mērķim – ciemata un tā cilvēku dzīves jeb apkārtējās un emocionālās vides uzlabošanai!

Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts – labākie vēlējuma vārdi, atskatoties uz izdarīto un plānojot jaunu posmu! Veselību visiem un uz sadarbību 2023 gadā!

Ar cieņu un pateicību  – Skaidrīte Svikša. 

 

 
Lasīts 1208 reizes