LT Stable - шаблон joomla Книги
Otrdiena, 29 Novembris 2022 13:20

Visā Maltas teritorijā atkritumu izvešanu nodrošinās SIA “ALAAS”

23. novembrī Maltas pagastā norisinājās iedzīvotāju sapulce par turpmāko kārtību kā tiks veikta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Maltas pagasta teritorijā. Ar iedzīvotājiem tikās Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” (“MaltasDzsku”) valdes loceklis Jānis Kravalis un SIA “ALAAS” valdes loceklis Aigars Metlāns un izpilddirektors Jurijs Petkevičs.
Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona, kuras operators ir SIA “ALAAS”. Izņēmums bija Maltas pagasts, kur pakalpojumu daļēji nodrošināja arī SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” (“Maltas DzKSU”). No 2023.gada 1.janvāra visā Maltas ciema teritorijā atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “ALAAS”.
Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” paredz, ka pašvaldības teritorijā var būt tikai viens operators, kas nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu. Tādējādi vienīgais komersants, kurš ir tiesīgs nodrošināt pakalpojumu Rēzeknes novada pašvaldībā ir SIA “ALAAS”, kas ir Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes valstspilsētas un Ludzas novada pašvaldības kopīgā kapitālsabiedrība.
Šobrīd “Maltas DzKSU” sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Maltas ciema teritorijā veic neatbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Arī Konkurences padome savā atzinumā par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu savās kapitālsabiedrībās ir norādījusi, ka Maltas ciemā cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana netiek organizēta atbilstošu normatīvo aktu prasībām, jo uzņēmums var sniegt šo pakalpojumu tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem kā šo māju apsaimniekotājs. Darba grupa, kura izvērtēja pašvaldības kapitālsabiedrības turpmākos darbības modeļus, ir secinājusi to pašu.
Rēzeknes novada pašvaldībai līgums ar SIA “ALAAS” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir noslēgts 2013.gadā .
2008.gadā, pirms Maltas pagasta padomes pievienošanas Rēzeknes novadam, Maltas pagasta padome izmantojot Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu, kā arī valsts budžeta finansējumu Maltas ciemā īstenoja projektu "Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas un atkritumu šķirošanas punkta izveidošana Maltas pašvaldībā". Projekta ietvaros tika izveidots atkritumu šķirošanas laukums, kas arī šobrīd ir “Maltas DzKSU” pārziņā un turpmāk arī tiks izmantots kā cieto sadzīves atkritumu šķirošanas vieta Maltas ciemā.
“Iepriekš iedzīvotāji atkritumus varēja nodot konkrētā laikā un vietā, kur tika novietota piekabe. SIA “ALAAS” atkritumu savākšanu organizē, izvietojot pie mājām konteinerus,” minēja “Maltas DzKSU” valdes loceklis Jānis Kravalis.
Privātmāju īpašnieki atkritumu konteinerus izvietos savā teritorijā, daudzīvokļu māju iedzīvotājiem konteineri tiks izvietoti pie mājas un būs pieejami visu laiku, kas nebija iespējams iepriekš.
Pašvaldības kapitālsabiedrības “Maltas DzKSU” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, ir uzdevis “Maltas DzKSU” nodrošināt sadzīves atkritumu mobilo savākšanu un nogādāt uz šķirošanas laukumu, līdz brīdim, kamēr SIA “ALAAS”, ciešā sadarbībā ar uzņēmumu un dzīvokļu īpašniekiem, nebūs izvietojis atkritumu konteinerus pie visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Maltas ciemā, kuras apsaimnieko uzņēmums.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju SIA “Maltas DzKSU” nav izdevīgi turpināt piedāvāt pakalpojumu iedzīvotājiem, jo iepriekš uzņēmumam bija iespēja daļu no sašķirotajiem atkritumiem, piemēram, stiklu nodot , bet šobrīd ģeopolitiskās situācijas dēļ tam vairs nav pieprasījuma.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas dzīvo privātmājās un juridiskas personas būt atsaucīgiem un noslēgt līgumus ar uzņēmumu SIA “ALAAS” līdz 2022.gada 31.decembrim, lai vienotos par atkritumu konteineru uzstādīšanu un atkritumu izvešanas biežumu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuriem jau ir noslēgti pakalpojuma līgumi ar SIA “Maltas DzKSU”, esošie līgumi nav jāpārslēdz. Arī turpmāk informāciju par atkritumu izvešanas maksu dzīvokļu īpašnieki saņems ikmēneša komunālo maksājumu rēķinā.
SIA “ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs norāda, ka līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu Maltas pagasta iedzīvotāji var noslēgt klātienē, uzņēmuma birojā –Zilupes iela 50, Rēzekne vai attālināti, ja ir pieejams elektroniskais paraksts. Iedzīvotājiem, kuriem neder iepriekš minētie varianti darba dienās var nākt uz Maltas pagasta pārvaldi, kur varēs aizpildīt pieteikumu un to pagasta pārvaldes darbinieki nogādās SIA “ALAAS”. Pamatojoties uz saņemto pieteikumu, uzņēmums sagatavos līgumu, ko nogādās atpakaļ pagasta pārvaldē un iedzīvotāji varēs saņemt un parakstīt.
Jānorāda, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vienāda saskaņā ar apstiprināto tarifu, ko veido Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātā tarifa daļa un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas(SPRK) apstiprinātā tarifa daļa.
Vēršam uzmanību, ka “Maltas DzKSU” turpinās sniegt pārējos pakalpojumus ierastajā darba kārtībā.
 
Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
sadarbībā ar pašvaldības izpilddirektoru Jāni Trošku,
pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” vadītāju Edgaru Blinovu,
pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums" valdes locekli Jāni Kravali
un SIA “ALAAS” izpilddirektoru Juriju Petkeviču.
 
Lasīts 209 reizes