LT Stable - шаблон joomla Книги
Otrdiena, 15 Novembris 2022 09:32

Maltas pagasta Pateicības rakstus pasniegs 20 iedzīvotājiem

Arī Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā Maltas pagasta pārvalde turpina skaisto tradīciju – pateikties dažādās jomās aktīviem iedzīvotājiem. Apbalvojamie noteikti, pamatojoties uz pagasta iestāžu iesniegtajiem ierosinājumiem un sasniegtajiem darba rezultātiem.

18. novembrī plkst. 18.00 Maltas Kultūras namā svinīgajā pasākumā pagasta Pateicības raksti šogad tiks pasniegti šādiem Maltas pagasta iedzīvotājiem:

Eduardam Kurilovičam - Maltas bibliotēkas kurinātājam;

Inesei Bunderei - Maltas vidusskolas pedagogam;

Ksenijai Orlovai - Maltas vidusskolas pedagogam;

Skaidrītei Prančai - Maltas pirmsskolas izglītības veļas mazgātājai;

Borisam Škņarovam - Maltas pagasta pārvaldes inženiertehnisko būvju remonta strādniekam;

Darjai Daņšinai - Maltas vidusskolas apkopējai;

Georgijam Zinovjevam - Maltas vidusskolas tehniskajam strādniekam;

Kristīnei Smirnovai - Maltas vidusskolas vecākajai pavārei;

Dainai Skudrai - saimnieciskās darbības veicējai;

Santai Ostrovskai - saimnieciskās darbības veicējai;

Inesei Svikšai - saimnieciskās darbības veicējai;

Jāzepam Madelānam - saimnieciskās darbības veicējam;

Ingai Zeilei - saimnieciskās darbības veicējai;

Viktoram Kostinam - biedrības “Austrumu cīņu sporta klubs “ENERGY-V”” dibinātājam;

Jurim Dombrovskim - Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājam;

Skaidrītei Svikšai - pagasta informatīvā izdevuma “Maltas Ziņas” veidotājai;

Skaidrītei Babrei - Maltas kultūras nama pašdarbniecei;

Valentīnai Miklasevičai - Maltas kultūras nama pašdarbniecei;

Nadeždai Lukišai - Maltas kultūras nama pašdarbniecei;

Valdim Krūzam - Maltas Bērnu un jauniešu centra remontstrādniekam.

Apbalvojamie noteikti, pamatojoties uz iesniegtajiem ierosinājumiem un sasniegtajiem darba rezultātiem un tiks apbalvoti, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” vadītāja p.i. Edgara Blinova 11. novembra rīkojumu un Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 1. marta nolikuma “Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā”  20. punktu.

Atgādinām, ka šogad pēc 14 gadu pārtraukuma atkal tiks godināts jauns Maltas pagasta Goda pilsonis, bet šī cilvēka vārds publiski tiks nosaukts tikai pasākuma laikā.

Visi laipni aicināti uz mūsu valsts dzimšanas dienai veltīto svinīgo pasākumu un koncertstāstu, kas izskanēs pēc tā. Būsim vienoti – svētkos un ikdienā!

Informāciju sagatavoja Skaidrīte Svikša

Lasīts 740 reizes