LT Stable - шаблон joomla Книги
Pirmdiena, 31 Oktobris 2022 09:04

Piesakiet pretendentus apbalvojumam “Maltas Goda pilsonis”

Līdz 10. novembra plkst. 16.00 Maltas pagasta pārvaldē pagasta iestādes vai uzņēmumi, kuri ir reģistrēti tā teritorijā, kā arī Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome var iesniegt pieteikumus apbalvojuma “Maltas pagasta Goda pilsonis” piešķiršanai.

Nolikums paredz, ka pagasta augstāko apbalvojumu gadā var piešķirt tikai vienam cilvēkam par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Maltas pagasta attīstībā, izglītībā, medicīnā, kultūrā, sportā un pagasta pozitīvā tēla veidošanā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā, pašvaldības funkciju veikšanu nozīmīgās jomās. Turklāt to var piešķirt arī Latvijas Republikas pilsoņiem vai pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Maltas pagastā, bet kuru darbība atbilst minētajiem nopelniem. Pieteikumus izskatīs speciāli izveidota komisija.

Maltas pagasta goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršana atjaunota pēc vairāku gadu pārtraukuma (netika pasniegts kopš 2008. gada), un tas bija saistīts ar administratīvi teritoriālajām un strukturālajām pārmaiņām. Bet apbalvojumu atjaunot rosināja Maltas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome un atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" vadītājs Edgars Blinovs, apstiprinot grozījumus “Nolikumā par Maltas pagasta Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu”.  

Goda pilsoņa nosaukuma un Goda raksta pasniegšana paredzēta Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas svinīgajā pasākumā 18. novembrī plkst. 18.00 Maltas kultūras namā. Tāpat Maltas pagasta iestādes aicinātas izvirzīt savus darbiniekus Pateicības rakstu saņemšanai, kas arī tiks svinīgi pasniegti Valsts svētku pasākumā KN.

Zināšanai. Apbalvojumu “Maltas Goda pilsonis” jau saņēmuši: 2002. gada 11. aprīlī: Monika Ječa, Viktors Kancāns, Jāzeps Rupainis, Margareta Rappa, Donats Kondrovs, Broņislavs Pavlovskis. 2003. gada 12. jūnijā: Roberts Ozoliņš, Igors Sorokins, Klāra Kondrova, Stefans Kairišs, Anna Babre, Josifs Čepelis. 2003. gada 6. novembrī: Aina Viļuma, Vitālijs Skudra, Vasīlijs Kozlovs, Jūlija Mika, Pēteris Sinijs. 2004. gada 4. novembrī: Pēteris Šostaks, Ivans Ragozins, Vasīlijs Ragozins, Aleksandrs Beļaks. 2005. gada 10. novembrī: Vladislavs Štekels, Rihards Ciblis, Helēna Jakušonoka. 2006. gada 2. novembrī: Anatolijs Pavļukevičs, Marta Ružāne, Elija Sinija. 2007. gada 8. novembrī: Marija Podnieka, Vija Danilova, Antoņina Ostrovska. 2008. gada 6. novembrī: Jadviga Okuņeviča, Aleksandrs Boroduļins, Anna Pinka, Alīda Jasmane.

Novērtēsim mūsu līdzcilvēku veikumu un publiski pateiksimies gan par ilggadēju, gan ikdienā godprātīgi veiktu darbu, gan par to, ka tik saspringtā laikā viņi pamanās daudz ko darīt arī ārpus darba pienākumiem, vairojot labas emocijas un spodrinot Maltas pagasta tēlu.

Sagatavoja Skaidrīte Svikša

Lasīts 93 reizes