LT Stable - шаблон joomla Книги
Ceturtdiena, 30 Janvāris 2020 08:09

Pirmais solis pretī „Skola 2030”

Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā regulāri notiek visu mācību priekšmetu nedēļas. Arī 2020. gada janvārī notika vizuālās mākslas un matemātikas nedēļa, kurā bija organizēts „Lietpratības konkurss” ar mērķi popularizēt lietpratības nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem. Tāpat bija jāizvēlas labākais priekšnesums, ar kuru mūsu skolēni dosies uz līdzīgu atklāto konkursu Krustpils novadā.

 

Pirmajā uzdevumā skolotājas Ineses Baugules vadībā skolēni pilnveidoja savas locīšanas prasmes grāmatzīmju veidošanā, kur vajadzēja precīzi salocīt, radoši noformēt, neatkārtoties un paskaidrot, kur šī grāmatzīme noderēs ikdienā.

Otrajā uzdevumā konkursa dalībnieki kopā ar skolotāju Aleksandru Kadakovsku mēģināja saskatīt mācīšanās praktisko jēgu, sacenšoties tādā, no vienas puses, vienkāršā un no otras – svarīgā uzdevumā kā apavu šņorēšana. Arī šeit atklājās jaunas, daudzveidīgas stratēģijas mērķa sasniegšanā.

„Prāta spēles” gaitā skolotāja Viktorija Dervanova kopā ar komandu atbalstītājiem pārliecinājās, kā jaunās, sarežģītās un izaicinošās situācijās skolēni efektīvi izvēlas atbilstošu darbību, automātiski uzņemoties atbildību par savas komandas rezultātu.

Rezumējot pēdējo uzdevumu „Gadalaiki”, jāatzīmē, ka skolēnu atsaucība iepriecināja pedagogus un klātesošos ar sasniegto rezultātu, jo tapa ne tikai krāsainu gadalaiku kompozīcija, kas pakāpeniski transformējās par krāsu mācību, bet paralēli kļuva arī par gadalaiku secību un pareizrakstības meistarību. Skolotājas Helēnas Gžibovskas vadībā dalībnieki sastapās un izjuta gadalaiku krāsu burvību ne tikai dabā, bet arī skolēnu spējā to attēlot radošajos zīmējumos.

Konkursa uzdevumi paredzēja produktīvu skolēnu darbību, radošu problēmu risināšanu un ideju ģenerēšanu, jo skolēni patstāvīgās balsošanas laikā izvēlējās savu turpmāko ceļu dalībai lietpratības konkursā Antūžu speciālajā internātpamatskolā, kurai par pamatu kļuva prāta spēles uzdevums. Konkursa mērķis tika pilnībā sasniegts un izvirzītie uzdevumi tikai pārliecinoši nostiprināja skolēnu emocionālo saikni, rosinot viņus līdzdarboties matemātikas un vizuālās mākslas tematu izzināšanā, apguvē un gūto zināšanu pielietojumu praktiskajā darbībā.

Paldies visiem, kas atbalstīja šo konkursu!

Konkursa organizatori

 

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30