LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Tiek turpināts darbs pie projekta "Move for Life" realizācijas

Tautas paruna vēsta, ka cāļus skaita rudenī, tā arī projektā LLB-2-255 „Move for life”  12.09.2014., Aglonā, tika organizēta darba grupa, kurā tika apkopoti un izrunāti paveiktie darbi un sasniegtie rezultāti.

Darba grupas laikā tika pārrunāti daudzi svarīgi jautājumi, kas skar projekta rezultātus, atskaites, darbības projekta noslēgumam, kā arī izrunāts jautājums par projekta iespējamo pagarinājumu līdz 2014. gada beigām, kas pārsvarā nepieciešams dažu Baltkrievijas partneru aktivitāšu pabeigšanai. Visi projekta partneru pārstāvji izrādīja iniciatīvu turpināt darbu, lai projekts būtu veiksmīgi realizēts un vienojās par turpmāko darba plānu. Sanāksmes noslēgumā saimnieki izrādīja Aglonas nozīmīgākos tūrisma objektus.

Maltas pagastā, projekta „Move for Life” ietvaros, tika uzstādīts apgaismojums slēpošanas un nūjošanas trasei, kas Maltas pagastā atrodas blakus sporta zālei un turpinās pāri Skolas ielai esošajā sporta laukumā. Uzstādīti divi informatīvie stendi, kuros ir atspoguļota informācija par trasi, inventāra saņemšanas iespējām, pareizu iesildīšanos u.c. Iegādāts sniega motocikls, aprīkojums slēpošanas trases  veidošanai, kā arī iegādāti 40 slēpošanas komplekti un 30 nūjošanas nūju komplekti.

No projekta ieviešanas sākuma (21.03.2013.) līdz šim brīdim ir veiksmīgi organizēti dažādi pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanai,   bērni un ģimenes no Maltas pagasta piedalījās starptautiskās sporta sacensībās. Projekta laikā pilotgrupa 5 cilvēku sastāvā nodarbojās ar nūjošanu un projekta ietvaros tika novērtēts kā nūjošana ietekmē pilotgrupā iesaistīto dalībnieku veselību. Organizētas vairākas projekta partneru darba grupas un vadošo  pārstāvju sanāksmes.

Vēlos  pateikties visiem projektā iesaistītajiem partneriem (Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome, Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas izpildkomiteja, Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola, Glubokoje rajona fizkultūras centrs)par sadarbību, atsaucību   un sevišķi vēlos atzīmēt projekta vadošā partnera biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” pārstāvju ieguldījumu un izteikt pateicību projekta vadītājai Līgai Upeniecei par ieguldīto darbu, palīdzību, atbalstu un radošo darbu projekta realizācijas laikā.

Plānotais Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes budžets projektā sastāda 54031,77 EUR, t.sk. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) līdzfinansējums 90%- 48628,59 EUR nacionālais finansējums 10% – 5403,18 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets un 5% Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes finansējums.

Vispārēja informācija par Programmu

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES:

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus, likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas  stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.

Eiropas savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

  

Inese Siliniece,

projekta koordinatore Maltas pagastā

16.09.2014.

 

Tuvākie pasākumi

Mar
1

01.03.2020 16:00 - 18:00

Mar
7

19:00 07.03.2020 - 02:00 08.03.2020

X

Right Click

No right click