LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” uz starta līnijas

Šī gada 21. martā sākas Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Promotion of a healthy lifestyle in border region of Latvia and Belarus„, saīsinājumā „Move for Life”, realizēšana. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde šajā projektā ir iesaistījusies kā partneris.

Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.  Projektā ir iesaistīti seši partneri no Latvijas: Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome un četri partneri no Baltkrievijas: Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas izpildkomiteja, Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola, Glubokoje rajona fizkultūras centrs. Projekta asociētais partneris ir Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Projekta mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.

Projekta „Move for Life” ietvaros Maltas pagastā tiks izveidota apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase 1,5 km garumā, iegādāts nepieciešamais aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai uzturēšanai, kā arī iegādāti 40 slēpošanas komplekti un 30 nūjošanas nūju komplekti. Ieplānotā slēpošanas un nūjošanas trases vieta Maltas pagastā ir stadions un blakus, pāri Skolas ielai esošais sporta laukums. Šī trases vieta ir piemērota arī pieejamā elektrības pieslēguma dēļ.

Projekta ietvaros veselīga dzīvesveida popularizēšanai Maltas pagastā tiks organizētas nūjošanas un slēpošanas nodarbības, dažāda mēroga slēpošanas sacensības un citas veselīgu dzīvesveidu atbalstošas aktivitātes.

Projekta īstenošanas laiks: 18 mēneši.

Plānotais Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes budžets projektā sastāda 54031,77 EUR, t.sk. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) līdzfinansējums 90%- 48628,59 EUR nacionālais finansējums 10% – 5403,18 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets un 5% Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes finansējums.

Vispārēja informācija par Programmu:

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES:

Eiropas  Savienību  veido  28 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības. 

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

21.03.2013.

Informāciju sagatavoja:

I.Siliniece, tālr.64634368, e-pasts: inese.siliniece@malta.lv