LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Rēzeknes novadā trīs vidusskolās uzsākti renovācijas darbi ar mērķi samazināt Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās oglekļa dioksīda emisiju

Rēzeknes novada Maltas pagastā un Kaunatas pagastā šī gada jūnija mēnesī tika uzsākti skolu energoefektivitāti paaugstināšanas būvdarbi, kurus 75% apmērā no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Projekta ietvaros izglītības iestāžu renovācijas darbi notiek divos Rēzeknes novada pašvaldības pagastos. Maltas pagastā tiek renovēts Maltas 1. vidusskolas pamatēkas korpuss un Maltas 2.vidusskola. Kaunatas pagastā tiek renovēta Kaunatas vidusskola.

Maija mēnesī noslēdzās iepirkumu procedūras projekta ietvaros paredzētajiem skolu renovācijas darbiem, autoruzraudzības pakalpojumiem un būvuzraudzības pakalpojumiem.

Atklāta konkursa rezultātā tiesības veikt Maltas 1.vidusskolas, Maltas 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovāciju atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus ieguva Rēzeknes uzņēmums SIA "Latgalija". Šobrīd Maltas 1. un 2. vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēkās pilnā sparā tiek veikti renovācijas darbi, t.sk., ēku fasāžu renovācija un siltināšana, logu bloku nomaiņa, bēniņu pārsegumu siltināšana un jumtu seguma maiņa. Paveikto darbu atbilstību projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” prasībām būvobjektos Maltas pagastā uzrauga autoruzraugs - SIA "KMF Koka konstrukcijas" un būvuzraugs SIA "AVERA". Kaunatas pagasta būvobjektam autoruzraudzību veic A/S Komunālprojekts, būvuzraudzību - SIA "Sistēmeksperts".

Projekta Nr. KPFI-7/7 "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās" kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 806 659,59 LVL.

Informācija par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta programmu pieejama Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/kpfi un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv/?object_id=18966.

Projekta vadītājas asistente Inese Siliniece, tālr.64634368

Informācija ievietota: 21.07.2011.

Tuvākie pasākumi

Mar
1

01.03.2020 16:00 - 18:00

Mar
7

19:00 07.03.2020 - 02:00 08.03.2020

X

Right Click

No right click