LT Stable - шаблон joomla Книги

Izsoles

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 izsoles rezultātiem Maltas pagastā

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 16.§), 2019. gada 16. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 17. maijā noslēgts zemes nomas līgums, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046- 1,6 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 16.05.2019 un ir spēkā līdz 15.05.2031.

Tuvākie pasākumi

Okt
25

08:00 25.10.2019 - 16:00 29.11.2019

Nov
15

15.11.2019 20:00 - 22:00

Nov
16

16.11.2019 11:00 - 16:00

Nov
17

17.11.2019 10:00 - 18:00

X

Right Click

No right click