LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Atklātā konkursā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde” ID Nr. RNP MPP 2017/2 (02.05.2017)

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449

Adrese:Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Iepirkuma priekšmets:„Pārtikas produktu un dzērienu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP MPP 2017/2

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (https://pvs.iub.gov.lv/show/488252) 20.03.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. aprīlis plkst.10:00.

 

Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz RNP Maltas pagasta pārvaldes rīkojumiem Nr.3-7/02 no 2009.gada 07.septembra „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē”, Nr.1-5/04 no 2010.gada 11.janvāra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā", Nr.1-5/29 no 2011.gada 18.aprīļa „Par izmaiņām Maltas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/07 no 2013.gada 30.aprīļa „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/03 no 2014.gada 05.decembra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā” un Nr.1.5/01 no 02.01.2017. „Par iepirkumu komisijas sastāvu”.

 

Iepirkumu komisijas sastāvs: Alīda Jasmane (komisijas priekšsēdētāja), Janīna Otikova (komisijas locekle), Irina Orlovska (komisijas locekle), Marija Pranče (komisijas locekle), Dace Mikasenoka (komisijas sekretārs).

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:Alīda Jasmane, Dace Mikasenoka, Irina Orlovska. Nolikuma izstrādē piedalījās Maltas vidusskolas šefpavāre Svetlana Kondrate un Maltas PII “Dzīpariņš“ saimniecības pārzinis Anastasija Sevostjanova.

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Maltā, Rēzeknes novadā; 2017.gada 10.aprīlī plkst. 10:00

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA „KABULETI FRUIT”-  Daļa Nr.5:  EUR 21411.01

2.     SIA „Forevers”- Daļa Nr.1: EUR 27652.43

3.     SIA „Bajards”-Daļa Nr.1: EUR 28159.25

4.     A/S „Latgales Piens”-Daļa Nr.8: EUR 25224.65

5.     SIA „SANITEX”-Daļa Nr.1: EUR 30050.10; Daļa Nr.2: EUR 6825.00; Daļa Nr.3: EUR 3065.10; Daļa Nr.4: EUR 3068.80; Daļa Nr.5: EUR 24656.83; Daļa Nr.6: EUR 2657.95; Daļa Nr.7: EUR 9016.90.

6.     SIA „LAKI FRUIT”-Daļa Nr.2: EUR 4368.00; Daļa Nr.3: EUR 2480.55; Daļa Nr.4: EUR 2578.00; Daļa Nr.5: EUR 24780.45; Daļa Nr.6: EUR 3055.04; Daļa Nr.7: EUR 7999.00.

7.     SIA „Marijas centrs”-Daļa Nr.5: EUR 22892.68

8.     SIA „ŽABO”-Daļa Nr.1: EUR 29159.17

9.     SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”-Daļa Nr.1: EUR 29243.52

10.  SIA „Vecā maiznīca”-Daļa Nr.9: EUR 13436.40

11.  Z/S „Lukstiņmājas”-Daļa Nr.3: EUR 3404.25

12.  Z/S „Pakalni”-Daļa Nr.2: EUR 4368.00

13.  Z/S „Eži”-Daļa Nr.5: EUR 2480.00; Daļa Nr.6: EUR 2200.34

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

  • SIA „Sanitex” reģ Nr.40003166842, SIA „LAKI FRUIT” reģ.Nr.40003669241, Z/S „Eži” reģ. Nr.41501021142 piedāvājumi noraidīti Sakarā ar neatbilstību Nolikuma 10. punktam, kas nosaka, ka katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai vienā iepirkuma priekšmeta daļā. Izslēgti piedāvājumu atvēršanas sēdē.
  • SIA „FOREVERS”, reģ Nr. 40003307535 – piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.
  • SIA „KABULETI FRUIT”, reģ Nr. 40003959814 piedāvājums daļā Nr.5 „Fasētie pārtikas produkti” izslēgts vērtēšanas gaitā. Pamatojums – nepamatoti zemas cenas pozīcijās 5, 22, 33, 34, 38, 42, 44, 50, 51, 54.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • SIA''Rēzeknes gaļas kombināts'', par Daļu Nr.1 „Gaļas produkti un vistas gaļa” –piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 29243.52 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 98,15 novērtējuma punktus).
  • Z/S „Pakalni”, reģ.Nr.42401015219par Daļu Nr.2 „Kartupeļi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 4368.00 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • Z/S Lukstiņmājas, reģ.Nr.42401009528 par Daļu Nr.3 „Svaigi dārzeņi audzēti Latvijā” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 3404.25 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • SIA „ Marijas centrs”, reģ. Nr. 42403007447 par Daļu Nr.5”Fasētie pārtikas produkti”  - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 22892.68 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • AS „Latgales Piens” , reģ. Nr.41503028291 par  Daļu Nr.8 „Piens un piena pārtstrādes produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 25224.65 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • SIA''Vecā maiznīca'', reģ. Nr.42403007589 par  Daļu Nr.9 „Maize un maizes izstrādājumi”– piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 13436.40 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA''Rēzeknes gaļas kombināts''

Līgums Z/S „Pakalni”

Līgums Z/S "Lukstiņmājas"

Līgums SIA „ Marijas centrs”

Līgums AS „Latgales Piens”

Līgums SIA''Vecā maiznīca''

 

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30