LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (14.03.2017)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.,2018. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2017/1.

Piedāvājumu iesniedza:

-        SIA “Ceļi un tilti”, Reģ. Nr.42403006225, piedāvājuma cena 148 774,40 EUR.

-        VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 81 828,54 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017., 2018. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2017/1 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 09.03.2017. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas un Pušas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2017.- 2018.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 81 828,54 (astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi eiro, 54 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Irina Orlovska

tālr. 64634368, e-pasts: Irina.Orlovska@malta.lv

Līgums VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30