LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (28.12.2016)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Kancelejas un saimniecības preču piegāde Maltas pagasta pārvaldei” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/10.

Piedāvājumus iesniedza:

 

Nr.p.k.

 

Pretendents (juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds

 

Piedāvājuma

cena EUR, bez PVN

1.daļa-

kancelejas preču piegāde

2. daļa-

saimniecības preču piegāde

1.

SIA „jo-jo.lv”, reģ.Nr.41503048692

4114.35

-

2.

SIA „Prāna Ko”,

reģ.Nr. 40003277283

-

23313.99

3.

SIA „Egals AL”,

reģ.Nr. 40103381074

-

23087.65

4.

SIA „Lekon”,

reģ.Nr. 42402004689

4356.98

19853.96

5.

SIA „Selding”,

reģ.Nr.40003684081

-

18043.97

6.

SIA „Print & Serviss”,

reģ.Nr.41503049293

7448.99

19540.39

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu kancelejas preču piegādei, kas atbilst iepirkuma „Kancelejas un saimniecības  preču piegāde Maltas pagasta pārvaldei” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/10 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA “Lekon” piedāvājums un saimniecības preču piegādei ir SIA “Selding” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 23.12.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par kancelejas preču piegādi Maltas pagasta pārvaldei ar SIA Lekon”, reģ. Nr.42402004689 (kopējā līgumcena EUR 4 356,98 bez PVN) un līgumu par saimniecības preču piegādi ar SIA “Selding”, reģ. nr. 40003684081 (kopējā līgumcena EUR 18 043,97 bez PVN).

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Tuvākie pasākumi

Okt
4

04.10.2020 16:00 - 18:00