LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 2016./2017.gada apkures sezonai”, ID Nr. RNP MPP 2016/9.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “KORDATA”

6978,00

2.

SIA “DEPO DIY”

5035,60

3.

SIA “INFO DISPECHER”

5082,80

4.

SIA “AKVARIUS”

5472,00

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 2016./2017.gada apkures sezonai”, ID Nr. RNP MPP 2016/9 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „DEPO DIY” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 20.10.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par kokskaidu granulu piegādi Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde vajadzībām ar SIA „DEPO DIY” reģ. Nr. 50003719281.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 5035,60 (Pieci tūkstoši trīsdesmit pieci eiro, 60 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Līgums

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30