LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (24.05.2017.)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k.

Pretendents

Cena EUR bez PVN

1.

SIA “Maltas celtnieks”

20 235,13

2.

SIA “BORG”

23 446,64

3.

SIA “Rēzeknes būvserviss”

21 999,85

4.

SIA “LatRos Būve”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

5.

SIA “Inteco Wood”

21 942,69

6.

SIA “ASKO AS”

21 413,43

7.

Personu grupa: SIA “ULRE” un SIA “Baltijas celtnieks”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

8.

SIA “RCR5”

21 732,26

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „Maltas celtnieks” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 24.05.2015. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” remontdarbiem ar SIA „Maltas celtnieks”, Reģ. Nr.52403003201.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 20 235,13 (Divdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro, 13 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv