LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (17.03.2016)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016.,2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2.

Piedāvājumu iesniedza: VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 72 160,14 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 17.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2016.- 2017.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 72 160,14 (septiņdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit eiro, 14 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30