LT Stable - шаблон joomla Книги
Bērnu un jauniešu centrs

Bērnu un jauniešu centrs

 

Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630
tālr. 64621843, 26441799, e-pasts: vija.danilova@saskarsme.lv
Vadītāja Vija Danilova

 

Maltas bērnu un jauniešu centrs ir Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina labvēlīgu vidi un mērķtiecīgu brīvā laika organizāciju bērniem un jauniešiem, sekmē jauniešu iniciatīvas un īsteno interešu izglītības programmas.

 

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika organizēšana, jauniešu iniciatīvu veicināšana, bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra darbības pamatvirzieni ir:

• brīvā laika pavadīšana; 

• interešu izglītība; 

• neformālā izglītība.

2019./2020. mācību gadā Maltas bērnu un jauniešu centrs realizē 13 interešu izglītības programmu. Strādā 11 pedagogi. Nodarbības apmeklē apmēram 116 audzēkņi. Brīvā laika centru katru dienu apmeklē 60 bērni un jaunieši. 

Maltas bērnu un jauniešu centrā tiek realizētas sekojošas interešu izglītības programmas ar apakšprogrammām:

Kultūrizglītības programma:

1) Vizuālās mākslas pulciņš "Ota" – int. izgl. skol. Antoņina Vasiļjeva (5 - 18 gadi)

2) Dažādas mākslas tehnikas Interjera dizainā – int. izgl. skol. Rita Siņavska (13 - 19 gadi)

3) Darbs ar materiāliem – int. izgl. skol. Vita Kāpostiņa-Tuče (5 -16 gadi)

4) Aušanas pulciņš stellēs "Trizuļi" – int. izgl. skol. Vita Kāpostiņa -Tuče (6 - 18 gadi)

5) Deju ritmikas pulciņš "Varavīksne" – int. izgl. skol. Iveta Alika (5 - 8 gadi)

6) Žurnālistikas pulciņš – int. izgl. skol. Skaidrīte Svikša (10 - 18 gadi)

7) Grafikas pulciņš – int. izgl. skol. Jana Indričāne (12 - 19 gadi)
8) Veidošanas pulciņš – int. izgl. skol. Jana Indričāne (8 - 19 gadi) 
9) Pop-grupa – int. izgl. skol. Irēna Ivanova (4 - 8 gadi)
10) Ritmisko deju pulciņš - int. izgl. skol. Iveta Alika (9 - 14 gadi)
Sporta izglītības programma:

1) "Esi vesels" pulciņš – int. izgl. skol. Aleksandrs Mironovs (10-20 gadiem)

Jaunatnes darba programma:

1) Jauniešu brīvā laika klubiņš "Kāpnes" – int. izgl. skol. Inta Bule (13-25 gadiem, ieskaitot studentus un strādājošos jauniešus)

2) Jauniešu neformālās izglītības un kulinārijas klubs "Gotovs" - int. izgl. skol. Jānis Šaudiņš (15-25 gadiem, ieskaitot studentus un strādājošos jauniešus)

Maltas bērnu un jauniešu centra audzēkņi ir pirmsskolas vecuma bērni, obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši līdz 25 gadiem. Maltas bērnu un jauniešu centrā strādā radoši un darbīgi pedagogi, tāpēc arī bērni apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes un iemaņas. Maltas bērnu un jauniešu centrs organizē dažādus konkursus un pasākumus, kā arī piedalās dažādos novada, republikas un starptautiskajos projektos un izstādēs.

 

 

 

 

 

 

Informācija uzziņām: 

Maltas BJC, Parka iela 20, Malta

64621843 (Maltas BJC )

26441799 (BJC vadītāja)

28319076 (BJC metodiķe)

MALTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA REGLAMENTS

 
 

Datums

22 Janvāris 2015

Tags

Izglītība

Tuvākie pasākumi

Okt
4

04.10.2020 16:00 - 18:00