LT Stable - шаблон joomla Книги
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Skolas ielā 25, LV-4630
Vadītāja Alīna Čistjakova - tel. 64631046, mob. 28374273 
e-pasts: alina.cistjakova@saskarsme.lv

 

Bērns ir kā taurenis vējā.

Daži spēj lidot augstāk kā citi, bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj.

Kāpēc salīdzīnāt citu ar citu ?

Katrs ir atšķirīgs !

Katrs ir īpašs !

Katrs ir skaists !

(Marija Montesori)

Bērnudārzs Maltas ciematā durvis vēra 1950. gadā. Tas bija izvietots divās ēkās, kur darbojas četras grupas.

1983. gadā tika nodota ekspluatācijā patreizējā bērnudārza ēka. Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas pašā daudzstāvu māju rajona centrā. Nelielā attālumā atrodas Bērnu un jauniešu centrs un Mūzikas skola. Ar šīm iestādēm ir izveidojusies laba sadarbība.

Mūsu iestādi apmeklē 113 audzēkņi no 1, 5- 7.g. vecumam. Mācību valoda- latviešu. Iestāde strādā pēc IZM licenzētas Pirmsskolas izglītības programmas.

Mūsu mērķis:  pilnveidot bērnu kā personību. Drošs, pārliecināts, mīlēts, aktīvs, radošs un krietns mazais Cilvēks.

Mūsu uzdevums: stiprināt bērna pastāvību caur ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi uzzināt apkārtējo pasauli.

Mēs realizējam  Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)
Mēs kopīgi esam radījuši labvēlīgu, mājīgu, interesantu, attīstošu vidi bērniem. Pastāvīgi papildinām rotaļlietu bāzi, iegādājamies jaunus mācību līdzekļus.  
Dienas režīms ir atbilstošs katra bērna vecumam. Tiek nodrošināta kvalitatīva sabalansēta ēdināšana 3х dienā brokastis, pusdienas, launags.

Iestādes darba laiks no plkst. 7:00- 18:00 (izņemot brīvdienas un svētku dienas)

2x dienā slēgtā teritorijā notiek pastaigas un rotaļas svaigā gaisā, kur blakus smilšu kastei, šūpolēm un slidkalniņam ir iekoptas skaistas puķu dobes.
Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas gūst pieredzi par apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. Pirmsskolas izglītībā tiks nodrošināts vienots audzināšanas un mācību process, kurā praktiskā darbībā bērns apgūst zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido ieradumus, kas balstīti vērtībās.

2019./2020. mācību gadā iestādē strādā 11 pedagogi, tai sk. mūzikas skolotājs, logopēds. Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai. Iestādē strādā sertificēta medicīnas māsa, tehniskie darbinieki.

Par vissvarīgāko pedagoģiskajā procesā mēs uzskatām:

·      nostiprināt bērnu veselību un fizisko attīstību,

·      attīstīt bērnu spējas un virzīt bērnu attīstību visās izpausmes jomās,

·      veicināt prasmju un iemaņu veidošanu,

·      nodrošināt saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošanos,

·   veicināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību,

·      sekmēt psihisko procesu, izziņas sfēras attīstību,

·      psiholoģiski sagatavot bērnu skolas gaitām,

·      veicināt pareizu, pozitīvu attieksmju veidošanos,

·   akcentēt bērna nacionālo piederību, sekmēt valsts valodas pamatiemaņu apguvi.

Dzīve pirmsskolas iestādē:

Galvenais līdzeklis bērnu mācīšanas procesā ir rotaļa – gan kā bērna patstāvīga, gan organizēta darbība, kā arī rotaļspēle. Pirmsskolas izglītības programmas apguves galvenās formas ir: rotaļnodarbība, rotaļnodarbība ar bērnu apakšgrupu, pašnodarbība. Pirmsskolas izglītības iestādē ir jāsaglabā nacionālās kultūras vērtības (māksla, valoda, darba un sadzīves kultūra), tradīcijas. Jārada tautai raksturīgais garīgais klimats, veidojot viņa intelektuālo, estētisko un ētisko labklājību. Nacionālo minoritāšu bērniem jāveido izpratne par piederību Latvijas valstij. 

Bērna attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma ir pirmsskolas izglītības iestādes un skolas saskaņotai darbībai.

 

Pie mums notiek šādas nodarbības:

·      iepazīstināšana ar dabu

·      iepazīstināšana ar literatūru

·      zīmēšana

·      aplicēšana

·      rokdarbi

·      mūzika

·      darbs ar priekšmetiem

·      iepazīstināšana ar apkārtni

·      notiek runas attīstība

·      veidošana

·      konstruēšana

·      sports

·      sensoro spēju attīstīšana

Programmu papildina:

·      iespēja apmeklēt pulciņus Maltas bērnu un jauniešu centrā

Darbinieki ikdienā:

Rūpējas par katra bērna labsajūtu, par sapratni un sadarbību starp bērniem, pedagogiem un vecākiem. Nodrošina pirmsskolas izglītības programmas realizēšanu. Gādā par iestādes iekšējas un ārējās vides sakārtošanu, lai tajā labi un droši justos gan bērni, gan viņu vecāki un paši darbinieki. 

Sadarbībā ar bērnu vecākiem darbojas iestādes padome, kas veido saiti starp iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem, sabiedrību un pašvaldību. Sadarbībā ar vecākiem notiek dažādas aktivitātes gan sportā, gan dažādās mākslas jomās.

Bērns attīstās aktīvā darbībā. Darbīgumam jābūt bērnu grupas dzīves pamatā. Bērnam pašam darbojoties jānonāk līdz secinājumam un atrisinājumam. Visiem kopā – bērnam, skolotājam, skolotāju palīgam, vecākiem - jāmācās saprast ka nav vienas pareizas atbildes. Atbilde cieši saistās ar individuālo pieredzi, un tā ir tik atšķirīga, cik atšķirīga ir pieredze.

 
 
 
 
 
 
 

Datums

22 Janvāris 2015

Tags

Izglītība

Tuvākie pasākumi

Okt
4

04.10.2020 16:00 - 18:00

Okt
10

10.10.2020 15:00 - 20:00