LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”  realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000005 „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.

 Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies  būvmateriālus, mēbeļu un aparatūras komplektu un pašu spēkiem izremontējusi un  iekārtojusi mājīgu un draudzīgu vecāku un bērnu koptelpu.

Maltas pagastā, Parka ielā 8, blakus Maltas vēstures muzejam, apmeklētāju un Maltas ciema iedzīvotāju acis nu jau priecē brūnos toņos nokrāsota brīvdabas ekspozīcijas novietne. Tās telpās tiks izvietoti dažādi Zirgu vilkmes braucamie rīki un citi piederumi.

Būvdarbi tika veikti pateicoties biedrības „Muzeja draugi” Lauku atbalsta dienestā atbalstītajam projektam Nr.12-01-LL23-L413201-000011 „Brīvdabas ekspozīcijas novietnes izbūve Maltas pagastā” .

Biedrība Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-Vrealizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000007 „Sporta inventāra iegāde biedrības Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V” nodarbībām”. Projekta ietvaros biedrība iegādājās dažādu sporta inventāru, tajā skaitā, džudo paklājus, boksa bumbierus, maisus, ķepas, smagsvara bumbas, lecamauklas, kā arī spoguļus un konvektorus nodarbību norises organizēšanai.

Projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā”/„Move for Life” ietvaros,  šī gada 15. jūlijā, Ludzā, notika nūjošanas apmācības, kurās piedalījās projektā iesaistīto partneru pārstāvji, tajā skaitā arī sporta skolotāja no Maltas pagasta.  Apmācības vadīja lektore, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes locekle Gaļina Gorbatenkova. Dalībnieki piedalījās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Iegūtās zināšanas apmācību dalībnieki nodos tālāk  interesentiem partneru  teritorijās Latvijā un Baltkrievijā organizētajās nūjošanas nodarbībās.

22. aprīlī  Preiļu Kultūras centrā notika Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  LLB – 2 – 255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” /„Move for life” atklāšanas pasākums.

Pasākumā piedalījās projekta partneri un pieaicinātie pārstāvji no Slimības kontroles un profilakses centra, Latvijas Tautas sporta asociācijas, Preiļu novada un jauniešu sporta skolas.

2012.gada nogalē biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”piedalījās biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcības „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”  ietvaros rīkotajā projektu konkursā. Projekts tika novirzīts tālākai vērtēšanai uz Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde izskatīja un 14.03.2013. atbalstīja biedrības projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000005 „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.

Biedrība „Muzeja draugi” sāk realizēt Lauku atbalsta dienestā atbalstītu projektu Nr.12-01-LL23-L413201-000011 „Brīvdabas ekspozīcijas novietnes izbūve Maltas pagastā” .

Projekta mērķis: Brīvdabas ekspozīcijas "Zirgu vilkmes braucamie rīki un citi piederumi" novietnes  izbūve Maltas pagasta iedzīvotāju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai, cilvēku piederības dzimtajam ciemam apziņas veidošanai, kas veicinās dzīves kvalitātes uzlabošanu un brīvā laika dažādošanu.

Šī gada 21. martā sākas Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Promotion of a healthy lifestyle in border region of Latvia and Belarus„, saīsinājumā „Move for Life”, realizēšana. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde šajā projektā ir iesaistījusies kā partneris.

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 01.02.2013. ir atbalstījusi Biedrība Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V”projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000007 „Sporta inventāra iegāde biedrības Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V” nodarbībām”. Projekta ietvaros biedrība iegādāsies dažādu sporta inventāru, tajā skaitā, džudo paklājus, boksa bumbierus, maisus, ķepas, smagsvara bumbas, lecamauklas un citu inventāru.

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi