LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pārtikas produktu un dzērienu regulāru piegādi Maltas vidusskolas un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets dalās 7 (septiņās) daļās:

Daļa Nr.1 „Kartupeļi”, CPV kods: 03212100-1 (kartupeļi);

Daļa Nr.2 „Piens un piena produkti”, CPV kods: 15500000-3 (piena produkti);

Daļa Nr.3 „Maize un maizes izstrādājumi”, CPV kods: 15810000-9 (maize, svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas);

Daļa Nr.4 „Gaļa un gaļas produkti”, CPV kods: 15100000-9 (dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti);

Daļa Nr.5 „Svaigi augļi un dabīgā sula”, CPV kods: 15300000-1 (augļi, dārzeņi un saistītie produkti);

Daļa Nr.6 „Svaigi Latvijā audzēti dārzeņi”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);

Daļa Nr.7 „Dažādi pārtikas produkti”, CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikas produkti).

Procedūras veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Identifikācijas numurs – RNP MPP 2018/6.

Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2018. gada 18.jūlijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 10. augustam plkst. 10:00.

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS)  www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: alida.jasmane@malta.lv; info@malta.lv

NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Paziņojums par Iepirkuma „Remonta darbi Maltas vidusskolā” ID Nr. RNP MPP 2018/5 pārtraukšanu.

Pamatojoties uz PIL 9.panta 15.daļas noteikumiem un Iepirkuma nolikuma 6.2. punktu, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma “Remonta darbi Maltas vidusskolā” ID Nr. RNP MPP 2018/5 pārtraukšanu sakarā ar to, ka iesniegtā piedāvājuma summa pārsniedz pasūtītāja (RNP Maltas pagasta pārvalde) plānotās izmaksas.

Paziņojums par Iepirkuma pārtraukšanu IUB mājaslapā https://pvs.iub.gov.lv/show/540275

Kontaktpersona: Alīda Jasmane

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par remontdarbiem Maltas vidusskolā.

Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs: RNP MPP 2018/5.

CPV kods: 45453100-8 (kosmētiskais remonts).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 25. jūnijā plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

NOLIKUMS

BŪVDARBU APJOMI

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Remonta darbi Maltas pagasta pārvaldes objektos un teritorijā” ID Nr. RNP MPP 2018/4

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

  1. SIA „Rēzeknes būvserviss”- Daļa Nr.1: EUR 13 707,82; Daļa Nr.2:  EUR 17 369,34; Daļa Nr.3:  EUR 7 213,25; Daļa Nr.5: EUR 12 293,91; Daļa Nr.6: EUR 7 221,19;
  2. SIA „Inteco Wood”- Daļa Nr.1: EUR 10 995,29; Daļa Nr.2: EUR 21 539,10; Daļa Nr.5: EUR 9 872,01; Nr.6: EUR 8 086,03;
  3. SIA „Maltas celtnieks”- Daļa Nr.6: EUR 7 994,85;

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • SIA „ Rēzeknes būvserviss”, reģ.Nr. 42403036766- par Daļu Nr.2 „Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 25 brauktuvju un kājceliņu seguma atjaunošana”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 17 369,34 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu); par Daļu Nr.3 “Maltas bērnu un jauniešu centra Parka ielā 20 telpu remontdarbi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 7 213,25 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu) un par Daļu Nr.6 “Garāžas Parka ielā 20 remonta darbi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 7 221,19 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu)
  • SIA „Inteco Wood”, reģ.Nr. 42403032177- par Daļu Nr.1 „Maltas kultūras nama 1.maija ielā 80 fasādes atjaunošana”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 10 995,29 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu) un par Daļu Nr.5 “Maltas vidusskolas Skolas ielā 5 un Sporta ielā 5 teritorijas nožogojuma ierīkošana”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 9 872,01 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA "Inteco Wood"

Līgums SIA "Inteco Wood"

Līgums SIA "Rēzeknes būvserviss"

Līgums SIA "Rēzeknes būvserviss"

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par remontdarbiem Maltas pagasta pārvaldes objektos un teritorijā.

Iepirkuma priekšmets dalās 6 (sešās) daļās:

Daļa Nr.1. „Maltas kultūras nama 1.maija ielā 80 fasādes atjaunošana”;

Daļa Nr.2. „Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 25 brauktuvju un kājceliņu seguma atjaunošana”;

Daļa Nr.3. „Maltas bērnu un jauniešu centra Parka ielā 20 telpu remontdarbi”.

Daļa Nr.4. „Maltas vidusskolas Skolas ielā 5 un Sporta ielā 5 telpu remontdarbi”;

Daļa Nr.5. “Maltas vidusskolas Skolas ielā 5 un Sporta ielā 5 teritorijas nožogojuma ierīkošana”;

Daļa Nr.6.  “Garāžas Parka ielā 20 remonta darbi”.

Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Identifikācijas numurs: RNP MPP 2018/4.

CPV kods: 45453100-8 (kosmētiskais remonts).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 4. jūnijā plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/537852

NOLIKUMS

DARBU APJOMI

ŽOGS

KULŪRAS NAMA KRĀSU PASE

PII BRAUKTUVE UN KĀJCELIŅI

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Jūl
16

08:00 16.07.2018 - 16:00 31.08.2018