LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Lietota pasažieru autobusa piegāde Maltas pagasta pārvaldeiID Nr.RNP MPP 2018/9.

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA „Arden Trade” - EUR 39 700,00.

 Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

SIA „Arden Trade”, reģ. Nr.41503058506 - par lietota pasažieru autobusa piegādi, piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 39 700,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) (atzīts par atbilstošu piedāvājumu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA „Arden Trade” 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par lietota pasažieru autobusa piegādi Maltas pagasta pārvaldei.

CPV kods: 34120000-4 (mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai).

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2018/9.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 27.novembrī  plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 15. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 2018./2019.gada apkures sezonai” ID Nr.RNP MPP 2018/8.

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA “DEPO DIY”- EUR 9 899,00;

2.     SIA “Latgales Granulas”- EUR 8 750,00;

3.     SIA “AKVARIUS”- EUR 9 900,00;

4.     SIA „Veton trast”- EUR 9 000,00.

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

SIA „Latgales Granulas”,reģ. Nr.52403034911-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 8 750,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv

LĪGUMS

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par kokskaidu granulu piegādiMaltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” vajadzībām.

CPV kods: 09111400-4 (koksnes kurināmais).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2018/8.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2019.gada 31. martam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 12.novembrī  plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: alida.jasmane@malta.lv

NOLIKUMS

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Stacijas ielas posmu seguma remonta darbi Maltā” ID Nr. RNP MPP 2018/7

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

  1. SIA „CEĻI UN TILTI” - EUR 24 396,68.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • SIA “CEĻI UN TILTI”, reģ. Nr.42403006225- par Stacijas ielas posmu seguma remonta darbiem Maltā - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 24 396,68 (atzīts par atbilstošu piedāvājumu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

LĪGUMS 

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Feb
4

09:00 04.02.2019 - 16:00 29.03.2019

X

Right Click

No right click