LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pašvaldības ēku Skolas ielā 24 un Brīvības ielā 6 Maltā rekonstrukcijas projektu tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Iepirkuma priekšmets dalās 2 (divās) daļās

Daļa Nr.1 „Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā rekonstrukcija”;

Daļa Nr.2 „Pašvaldības ēkas Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā rekonstrukcija”.

Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Identifikācijas numurs: RNP MPP 2017/4.

CPV kods: 71240000-2 (arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi.).
Paredzamais Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 30.oktobris.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017. gada 7. jūnijā plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/495333

Nolikums

6.pielikums

7.pielikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde” ID Nr. RNP MPP 2017/3

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

 1. SIA „SANITEX”- Daļa Nr.1: EUR 3068.80; Daļa Nr.2:  EUR 3599.95; Daļa Nr.3:  EUR 8846.40
 2. SIA „LAKI FRUIT”-Daļa Nr.1: EUR 2441.50; Daļa Nr.2: EUR 3055.04; Daļa Nr.3: EUR 7981.40
 3. SIA „Marijas centrs”-Daļa Nr.1: EUR 4515.48; Daļa Nr.2: EUR 3472.07; Daļa Nr.3: EUR 12241.78
 4. Z/S „Eži”- Daļa Nr.2: EUR 2176.60

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

 • SIA „Sanitex” reģ Nr.40003166842- piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

 • SIA „LAKI FRUIT”, reģ.Nr.40003669241- par Daļu Nr.1„Svaigi dārzeņi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2441.50 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 72,76 novērtējuma punktus).
 • Z/S „Eži”, reģ. Nr.41501021142- par Daļu Nr.2„Svaigi augļi”-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2176.60 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 91 novērtējuma punktus).
 • SIA „Marijas centrs”, reģ. Nr. 42403007447- par Daļu Nr.3„Eksotiskie svaigie augļi”-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 12241.78 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 62,60 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv

Līgums SIA "LAKI FRUIT"

Līgums SIA "Marijas centrs"

Līgums Z/S "Eži"

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449

Adrese:Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Iepirkuma priekšmets:„Pārtikas produktu un dzērienu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP MPP 2017/2

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (https://pvs.iub.gov.lv/show/488252) 20.03.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. aprīlis plkst.10:00.

 

Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz RNP Maltas pagasta pārvaldes rīkojumiem Nr.3-7/02 no 2009.gada 07.septembra „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē”, Nr.1-5/04 no 2010.gada 11.janvāra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā", Nr.1-5/29 no 2011.gada 18.aprīļa „Par izmaiņām Maltas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/07 no 2013.gada 30.aprīļa „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/03 no 2014.gada 05.decembra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā” un Nr.1.5/01 no 02.01.2017. „Par iepirkumu komisijas sastāvu”.

 

Iepirkumu komisijas sastāvs: Alīda Jasmane (komisijas priekšsēdētāja), Janīna Otikova (komisijas locekle), Irina Orlovska (komisijas locekle), Marija Pranče (komisijas locekle), Dace Mikasenoka (komisijas sekretārs).

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:Alīda Jasmane, Dace Mikasenoka, Irina Orlovska. Nolikuma izstrādē piedalījās Maltas vidusskolas šefpavāre Svetlana Kondrate un Maltas PII “Dzīpariņš“ saimniecības pārzinis Anastasija Sevostjanova.

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Maltā, Rēzeknes novadā; 2017.gada 10.aprīlī plkst. 10:00

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA „KABULETI FRUIT”-  Daļa Nr.5:  EUR 21411.01

2.     SIA „Forevers”- Daļa Nr.1: EUR 27652.43

3.     SIA „Bajards”-Daļa Nr.1: EUR 28159.25

4.     A/S „Latgales Piens”-Daļa Nr.8: EUR 25224.65

5.     SIA „SANITEX”-Daļa Nr.1: EUR 30050.10; Daļa Nr.2: EUR 6825.00; Daļa Nr.3: EUR 3065.10; Daļa Nr.4: EUR 3068.80; Daļa Nr.5: EUR 24656.83; Daļa Nr.6: EUR 2657.95; Daļa Nr.7: EUR 9016.90.

6.     SIA „LAKI FRUIT”-Daļa Nr.2: EUR 4368.00; Daļa Nr.3: EUR 2480.55; Daļa Nr.4: EUR 2578.00; Daļa Nr.5: EUR 24780.45; Daļa Nr.6: EUR 3055.04; Daļa Nr.7: EUR 7999.00.

7.     SIA „Marijas centrs”-Daļa Nr.5: EUR 22892.68

8.     SIA „ŽABO”-Daļa Nr.1: EUR 29159.17

9.     SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”-Daļa Nr.1: EUR 29243.52

10.  SIA „Vecā maiznīca”-Daļa Nr.9: EUR 13436.40

11.  Z/S „Lukstiņmājas”-Daļa Nr.3: EUR 3404.25

12.  Z/S „Pakalni”-Daļa Nr.2: EUR 4368.00

13.  Z/S „Eži”-Daļa Nr.5: EUR 2480.00; Daļa Nr.6: EUR 2200.34

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

 • SIA „Sanitex” reģ Nr.40003166842, SIA „LAKI FRUIT” reģ.Nr.40003669241, Z/S „Eži” reģ. Nr.41501021142 piedāvājumi noraidīti Sakarā ar neatbilstību Nolikuma 10. punktam, kas nosaka, ka katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai vienā iepirkuma priekšmeta daļā. Izslēgti piedāvājumu atvēršanas sēdē.
 • SIA „FOREVERS”, reģ Nr. 40003307535 – piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.
 • SIA „KABULETI FRUIT”, reģ Nr. 40003959814 piedāvājums daļā Nr.5 „Fasētie pārtikas produkti” izslēgts vērtēšanas gaitā. Pamatojums – nepamatoti zemas cenas pozīcijās 5, 22, 33, 34, 38, 42, 44, 50, 51, 54.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

 • SIA''Rēzeknes gaļas kombināts'', par Daļu Nr.1 „Gaļas produkti un vistas gaļa” –piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 29243.52 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 98,15 novērtējuma punktus).
 • Z/S „Pakalni”, reģ.Nr.42401015219par Daļu Nr.2 „Kartupeļi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 4368.00 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • Z/S Lukstiņmājas, reģ.Nr.42401009528 par Daļu Nr.3 „Svaigi dārzeņi audzēti Latvijā” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 3404.25 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • SIA „ Marijas centrs”, reģ. Nr. 42403007447 par Daļu Nr.5”Fasētie pārtikas produkti”  - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 22892.68 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • AS „Latgales Piens” , reģ. Nr.41503028291 par  Daļu Nr.8 „Piens un piena pārtstrādes produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 25224.65 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • SIA''Vecā maiznīca'', reģ. Nr.42403007589 par  Daļu Nr.9 „Maize un maizes izstrādājumi”– piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 13436.40 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pārtikas produktu un dzērienu regulāru piegādi Maltas vidusskolas un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 
Iepirkuma priekšmets dalās 3 (trijās) daļās
 
Daļa Nr.1„Svaigi dārzeņi”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi)
Daļa Nr.2„Svaigi augļi”, CPV kods: 03222320-2 (āboli, bumbieri un cidonijas);
Daļa Nr.3„Eksotiskie svaigie augļi”, CPV kods: 03222110-7 (tropu augļi).
 
Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs:RNP MPP 2017/3.
CPV kods: 15000000-8 (pārtikas produkti, dzērieni).
Paredzamais Līguma izpildes termiņš:līdz 2018.gada 31.maijam.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:ne vēlāk kā 2017. gada 9. maijā plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.
 
Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: Irina.Orlovska@malta.lv
Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/492417
 
 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pārtikas produktu un dzērienu regulāru piegādi Maltas vidusskolas un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. 
 
Iepirkuma priekšmets dalās 9 (deviņās) daļās:
 
Daļa Nr.1 „Gaļas produkti un vistas gaļa”, CPV kods: 15100000-9 (dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti);
Daļa Nr.2 „Kartupeļi”, CPV kods: 03212100-1 (kartupeļi);
Daļa Nr.3 „Svaigi dārzeņi audzēti Latvijā”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);
Daļa Nr.4 „Svaigi dārzeņi”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);
Daļa Nr.5 „Fasētie pārtikas produkti”, CPV kods: 15000000-8 (pārtikas produkti, dzērieni);
Daļa Nr.6 „Svaigi augļi”, CPV kods: 03222320-2 (āboli, bumbieri un cidonijas);
Daļa Nr.7 „Eksotiskie svaigie augļi”, CPV kods: 03222000-3 (augļi un rieksti);
Daļa Nr.8 „Piens un piena pārstrādes produkti”, CPV kods: 15500000-3 (piena produkti);
Daļa Nr.9 „Maize un maizes izstrādājumi”, CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikasprodukti).
 
Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2017/2.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2018.gada 31.maijam.
 
Procedūras uzsākšanas datums: 2017. gada 20.martā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017.gada 10.aprīlī plkst. 10:00.
 
Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.
 
Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv
 
Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/488252
 
  Malta  

 

Tuvākie pasākumi