LT Stable - шаблон joomla Книги

Autoceļi

Maltas pagasta autoceļi un ielas

UZMANĪBU AUTOVADĪTĀJIEM

Lai novērstu satiksmes drošības apdraudējumus, kā arī, lai nodrošinātu autoceļu segas saglabāšanu nelabvēlīgajos laika apstākļos, līdz autoceļu segu nestspējas atjaunošanai 2017. gadā noteikts svara ierobežojums 3,5 vai 7 tonnas uz vairākiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļiem Rēzeknes novadā.

Detalizētu informāciju var saņemt pa tālruni 25425642 - Igors Sorokins, Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis.

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻI (IELAS) 2017. GADS

1. Maltas ciemā: melnais segums - 9,874 km; grants, šķembu segums - 7,988 km.

Lauku teritorijā: grants segums - 27,51 km

Maltas pagasta autoceļi (ielas): melnais segums - 9,874 km; grants segums - 35,498 km

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastā kopējais autoceļu (ielu) kopgarums: 45,372 km.

Maltas ciema ietves: Stacijas iela - 1427 metri

Fr. Trasuna iela - 1123 metri

Brīvības iela - 185 metri

KOPĀ: 2735 metri

2. Autoceļu (ielu) uzraudzība, apsaimniekošana, aprīkojums:

- uzraudzība - saimniecības pārzinis

- apsaimniekošana - inženiertehnisko būvju remontstrādnieks + 2 līdz 4 bezdarbnieki APSD; AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" filiāle "Latgales ceļi" Rēzeknes ceļu rajons Maltas iecirknis - saskaņā ar noslēgto līgumu (ziemas un vasaras periodā)

- aprīkojums - automašīna "Toyota Hilux", traktors MTZ-320.4, motobloks MTZ-09 ar piekabi P05; motorzāģis "Husgvarna 254XP" - 2 gab. un "Husgvarna 338XPT" - zaru apzāģēšanai; krūmgriezis-trimmeris "FS-400 (STIHL)"; trimmeris "FS-55" (STIHL) - 2gab.; kompresors, krāsošanas ierīces horizontālo apzīmējumu krāsošanai; elektroģenerators "Gesan 2200" 2.2kW; elektriskais āmurs AR-18 (asfaltseguma bedrīšu remontam); vibroplātne "Bomag BP 18/45-2"; šķembu kaisāmie ratiņi "Japa-71"; multifunkcionālās kāpnes 11 metri; digitālais mērritenis; pilnībā nokomplektēti metāla kāpšļi kāpšanai kokos un zaru apzāģēšanai; aizsargķiveres, aizsargapģērbs, aizsargzābaki ar iezāģēšanas aizsardzību; troses, drošības jostas un IAL.

Pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2017. gadam

Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa (EUR)

Piezīmes

1

  Autoceļu un ielu būvprojektēšana

-

 

2

  Autoceļu un ielu būvniecība

-

 

3

  Autoceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

-

 

4

  Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

49304, -

 

5

  Pārējie izdevumi

60, -

 

 

  Kopā

49364,-

 

 
 

PĀRSKATS PAR PAŠVALDĪBU CEĻU UN IELU FINANSĒŠANAI PAREDZĒTĀS VALSTS BUDŽETA VALSTS AUTOCEĻU FONDA PROGRAMMAS MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU 2016. GADA 12 MĒNEŠOS

Mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai (EUR)

1.

Mērķdotāciju atlikums uz 2016. gada 1. janvāri

5255,-

2.

Saņemta mērķdotācija atskaites periodā

50767,-

3.

Izlietota mērķdotācija atskaites periodā

53688,-

4.

Mērķdotācijas atlikums uz atskaites perioda beigām

2334,-

 

Ceļu un ielu finansēšanai izlietota mērķdotācija (EUR)

1.

Ceļu un ielu būvprojektēšana

0

2.

Ceļu un ielu būvniecība

0

3.

Ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

0

4.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

53679,-

5.

Pārējie izdevumi 

9,-

 

KOPĀ: 

53688,-

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļu ikdienas, periodiskie uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums (2018. gads)

 

 

 

MAIJS

JŪNIJS

JŪLIJS

Nr.

Autoceļu darba veids

Summa (Eur)

Summa (Eur)

Summa (Eur)

1.

Asfaltseguma bedrīšu aizpildīšana ar 2-8mm šķembām un bitumena emulsiju

1134.68

-

-

2.

Asfaltseguma frēzēšana

2459.91

-

-

3.

Autogreidera pakalpojumi (putekļu absorbenta iestrāde)

- 664.75 -
4.

Veltņa izmantošana (putekļu absorbenta iestrāde)

- 380.71 -
5.

Autotransporta pakalpojumi (putekļu absorbenta iestrāde)

- 1163.34 -
6.

Putekļu absorbenta iegādei

- 2323.20 -
7.

Putekļu absorbenta piegādei

- 175.45 -
8.

Autoceļu (ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē

- - 601.13
9.

Autoceļu un ielu nomaļu mehanizēta appļaušana

- - 731.81
10.

Iekrāvēja "VOLVO BL71" izmantošana

- 188.22 -
11.

Asfaltbedrīšu remonts, MTZ-09, vibroplātne "Bomag BP 18/45-2

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki
12.

Zāles pļaušana gar Maltas ielām, MTZ 320.4

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki

 

Kopā:

3591.59

4895.76

1332.94

 

Maltas pagasta pašvaldības autoceļu fonda finansējums 2016. gadā

1. Līdzekļu atlikums uz 2016. gada 1. janvāri - 5255 EUR

2. Saņemts:

- mērķdotācija no Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu fonda - 50767 EUR

KOPĀ - EUR 56022

3. Līdzekļu izlietojums:

- autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšana - 53767 EUR

- pārējie izdevumi - 9 EUR

KOPĀ - EUR 53688 

4. Līdzekļu atlikums uz 2017. gada 1. janvāri - 2334 EUR

 

Informācija par paveikto 2016. gadā

1. Autoceļu(ielu):

Attīrīšana no sniega, kaisīšana ar pretslīdes materiālu (mitrā sāls, sāls–smilts maisījums), slīdamības mazināšana, izveidojot rievas apledojumā; Maltas ciemā ietvju attīrīšana no sniega ar motobloku MTZ-09 un kaisīšana ar pretslīdes materiālu dolomīta 2-5mm šķembiņām ar kaisāmiem ratiņiem "JAPA-71", tiltu brauktuves un gājēju celiņu pāri Maltas upei attīrīšana no sniega;

Kopā ziemas sezonā – 17361 EUR. 

2. Autoceļu(ielu):

Ar grants segumu planēšana kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē;

Akmeņu nolasīšana no brauktuves pēc autoceļu planēšanas;

Autoceļu (ielu) ar grants segumu brauktuves seguma atjaunošana ar dolomīta šķembām;

Izskalojumu likvidēšana, caurteku attīrīšana uz autoceļiem(ielām);

Maltas ciemā asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumaku, bitumena emulsiju un dolomīta šķembām;

Maltas ciemā asfaltseguma ielu mehanizētā slaucīšana;

Autoceļu(ielu) nomales grunts uzauguma noņemšana grunti izvedot;

Smilts savākšana gar autoceļu un ietvju apmalēm;

Tilta pāļu atbrīvošana no sanesumiem pāri Maltas upei;

Autoceļu nomaļu mehanizētā zāles appļaušana;

Krūmu atvašu mehanizētā pļaušana gar autoceļiem nodalījuma joslā;

Horizontālo apzīmējumu uzkrāsošana (gājēju pārejas, ass līnijas) ar asfaltmarķēšanas balto krāsu RD–2;

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieka darba alga, soc. nodoklis;

Bitumaka (24 tonnas) iegāde ar piegādi;

Kopā vasaras sezonā – 36318 EUR.

 

3. Pārējie izdevumi

Bankas pakalpojumi - 9 EUR.

Ikdienas uzturēšanas darbi paveikti par: 53679 EUR.

 

2016. gada ziemas sezona (7.janvāris - 22.marts, 2.novembris - 27.decembris)

Paveiktie ikdienas uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums Maltas pagastā uz Rēzeknes novada pašvaldības autoceļiem (ielām) 

Nr.

Paveiktie darbi

EUR

1.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega ar:
           - traktoru MTZ-82 ar un bez sānu lāpstas
           - automašīnu ar sānu lāpstu

4449.53

2.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) kaisīšana ar pretslīdes materiālu (mitrā sāls, sāls un smilts maisījums, izveidojot rievas apledojumā)

12911.93

3.

Tilta (pāri Maltas upei) klātnes un ietves attīrīšana no sniega,  tilta pāļu atbrīvošana no sanesumiem uz autoceļa Nr.16 "Leimaņišķi - Špēļi"

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks un APSD 
strādājošie

4.

Maltas ciemā ietvju attīrīšana no sniega: 
            - ar motobloku MTZ-09

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks 

5.

Maltas ciemā ietvju (Stacijas, Fr.Trasūna, Brīvības, Andrupenes ielās) kaisīšana ar kaisāmiem ratiņiem "JAPA-71" un pretslīdes materiālu:
           - dolomīta 2-5 mm šķembiņām

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks un APSD 
 strādājošie

 

Kopā:

17361.46

 

2016. gada vasaras sezona (24.marts - 13.oktobris)

Paveiktie ikdienas uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums Maltas pagastāuz Rēzeknes novada pašvaldības autoceļiem (ielām) 

Nr.

Paveiktie darbi

EUR

1.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) profilēšana, planēšana kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē: 
- autogreideru LANNEN, VAMMAS

4212.28

2.

Putekļu absorbenta 6 tonnas iegāde ar piegādi un iestrādi

3853.73

3.

Asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un 2-8mm dolomīta šķembām 

390.04

4.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) nomaļu: 
- appļaušana ar traktoru MTZ-82

1866.18

5.

Maltas ciemā ielu mehanizētā slaucīšana

282.97

6.

Krūmu atvašu mehanizētā appļaušana gar autodceļiem nodalījuma joslā

1403.54

7.

Autoceļu(ielu) brauktuves seguma atjaunošana ar drupināto granti un šķembām

9221.22

8.

Horizontālo apzīmējumu uzkrāsošana Maltas ciemā Stacijas, Smilšu un Fr.Trasūna ielās

2505.96

9.

Bitumaka: 
- iegāde un transporta izdevumi (24 tonnas)

4637.33

10.

Caurtekas D=0.4m iegāde

862.29

11.

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieka darba alga un sociālais nodoklis

7082.27

 

Kopā:

36317.81

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻU, IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem un ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, turpmāk nodrošinās pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanu ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgai autoceļu klasei noteikti saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 2., 3., 4.2., u.c. punktiem un LR MK noteikumiem Nr. 209 "Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība". 

Sīkāka informāciju pa tālruni 25425642 darbadienās no 8.00 – 17.00 pie I. Sorokina

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes pārziņā esošo autoceļu, ielu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonai no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim

Pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu Maltas pagastā (2014.g.)

 

Autoceļu attīrīšana no sniega ar traktoru ar sānu lāpstu

 

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Jūl
16

08:00 16.07.2018 - 16:00 31.08.2018