LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta"

2014. gada februāra mēnesī projekta ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta’’Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/003ietvaros tika veikti būvdarbi  „NAI KSS rekonstrukcijas darbi”.

Sakarā ar to, ka tika izveidoti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, radās nepieciešamība veikt uzlabojumus esošajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (NAI). Tika uzstādīti jauni – ekonomiski beztrokšņa gaisa pūtēji un veikta NAI KSS rekonstrukcija. Darbus veica SIA ‘’Laterna’’, darbu kopējās izmaksas sastāda: summa  ir EUR 34235.51, t.sk. PVN 21% ir EUR 5941.70.

Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta" ietvaros.

 

Sīkākai informācijai:

Anna Pinka

PSIA’’ Maltas DzKSU’’ valdes locekle

kontaktinformācija: tālr.64631056, e-pasts: maltasdzksu@inbox.lv

 

PROJEKTU ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta’’ LIDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅEMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR  PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Mai
14

08:00 14.05.2018 - 16:00 30.05.2018

Mai
30

30.05.2018 16:00 - 18:00