LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā Mēbeļu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām” ID Nr. RNP MPP 2017/6

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA “ Lazurīts S” - EUR 38 031,30;

2.     SIA „MEBIR S” - EUR 29 879,33;

3.     SIA „LEKON” - EUR 27 500,20;

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

SIA „LEKON”, reģ. Nr.42402004689- piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 4.4.1. punkta prasībām (finanšu piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas saturam).

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

SIA „MEBIR S”, reģ.Nr. 42403017267-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 29 879,33(divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi eiro, 33 eirocenti) (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA „MEBIR S”

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Remontdarbi Maltas pagasta pārvaldes iestāžu ēkās un kāpņu remonts Stacijas ielā” ID Nr. RNP MPP 2017/5

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA “SPERO SK”- Daļa Nr.1: EUR 24 913,25; Daļa Nr.2:  EUR 6 715,10; Daļa Nr.3:  EUR 8 380,23; Daļa Nr.4: EUR 2 704,90

2.     SIA „GRETTA-V”-Daļa Nr.1: EUR 24 893,56; Daļa Nr.2: EUR 4 226,70; Daļa Nr.3: EUR 7 431,99

3.     SIA „Maltas celtnieks”-Daļa Nr.1: EUR 24 649,75; Daļa Nr.2: EUR 6 014,15; Daļa Nr.3: EUR 7 933,27; Daļa Nr.4: EUR 2 771,71

4.     SIA „RCR5”-Daļa Nr.1: EUR 33 379,28; Daļa Nr.2: EUR 6 269,72; Daļa Nr.3: EUR 9 566,48; Daļa Nr.4: EUR 2 870,93

5.     SIA „Rēzeknes būvserviss”-Daļa Nr.1: EUR 26 287,75; Daļa Nr.2: EUR 5 526,24; Daļa Nr.3: EUR 6 761,15; Daļa Nr.4: EUR 2 455,75

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

 • SIA „SPERO SK” reģ. Nr.41503026341- piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 3.2.1.4. un 3.3.3. punktu prasībām.
 • SIA „Rēzeknes būvserviss” reģ. Nr.42403036766 - piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 3.2.1.3. punkta prasībām.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

 • SIA „GRETTA-V”,reģ.Nr.52403024171- par Daļu Nr.2„Maltas bērnu un jauniešu centrs”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 4 226,70(atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu) un par Daļu Nr.3 “Maltas vēstures muzejs”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 7 431,99 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).
 • SIA „Maltas celtnieks”, reģ.Nr.52403003201- par Daļu Nr.1 „ Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 24 649,75(atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu) un par Daļu Nr.4 “Kāpnes Stacijas ielā”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2 771,71 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA "Maltas celtnieks"

Līgums SIA GRETTA-V"

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde” ID Nr. RNP MPP 2017/3

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

 1. SIA „SANITEX”- Daļa Nr.1: EUR 3068.80; Daļa Nr.2:  EUR 3599.95; Daļa Nr.3:  EUR 8846.40
 2. SIA „LAKI FRUIT”-Daļa Nr.1: EUR 2441.50; Daļa Nr.2: EUR 3055.04; Daļa Nr.3: EUR 7981.40
 3. SIA „Marijas centrs”-Daļa Nr.1: EUR 4515.48; Daļa Nr.2: EUR 3472.07; Daļa Nr.3: EUR 12241.78
 4. Z/S „Eži”- Daļa Nr.2: EUR 2176.60

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

 • SIA „Sanitex” reģ Nr.40003166842- piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

 • SIA „LAKI FRUIT”, reģ.Nr.40003669241- par Daļu Nr.1„Svaigi dārzeņi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2441.50 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 72,76 novērtējuma punktus).
 • Z/S „Eži”, reģ. Nr.41501021142- par Daļu Nr.2„Svaigi augļi”-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2176.60 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 91 novērtējuma punktus).
 • SIA „Marijas centrs”, reģ. Nr. 42403007447- par Daļu Nr.3„Eksotiskie svaigie augļi”-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 12241.78 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 62,60 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv

Līgums SIA "LAKI FRUIT"

Līgums SIA "Marijas centrs"

Līgums Z/S "Eži"

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449

Adrese:Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Iepirkuma priekšmets:„Pārtikas produktu un dzērienu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP MPP 2017/2

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (https://pvs.iub.gov.lv/show/488252) 20.03.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. aprīlis plkst.10:00.

 

Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz RNP Maltas pagasta pārvaldes rīkojumiem Nr.3-7/02 no 2009.gada 07.septembra „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē”, Nr.1-5/04 no 2010.gada 11.janvāra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā", Nr.1-5/29 no 2011.gada 18.aprīļa „Par izmaiņām Maltas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/07 no 2013.gada 30.aprīļa „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/03 no 2014.gada 05.decembra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā” un Nr.1.5/01 no 02.01.2017. „Par iepirkumu komisijas sastāvu”.

 

Iepirkumu komisijas sastāvs: Alīda Jasmane (komisijas priekšsēdētāja), Janīna Otikova (komisijas locekle), Irina Orlovska (komisijas locekle), Marija Pranče (komisijas locekle), Dace Mikasenoka (komisijas sekretārs).

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:Alīda Jasmane, Dace Mikasenoka, Irina Orlovska. Nolikuma izstrādē piedalījās Maltas vidusskolas šefpavāre Svetlana Kondrate un Maltas PII “Dzīpariņš“ saimniecības pārzinis Anastasija Sevostjanova.

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Maltā, Rēzeknes novadā; 2017.gada 10.aprīlī plkst. 10:00

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA „KABULETI FRUIT”-  Daļa Nr.5:  EUR 21411.01

2.     SIA „Forevers”- Daļa Nr.1: EUR 27652.43

3.     SIA „Bajards”-Daļa Nr.1: EUR 28159.25

4.     A/S „Latgales Piens”-Daļa Nr.8: EUR 25224.65

5.     SIA „SANITEX”-Daļa Nr.1: EUR 30050.10; Daļa Nr.2: EUR 6825.00; Daļa Nr.3: EUR 3065.10; Daļa Nr.4: EUR 3068.80; Daļa Nr.5: EUR 24656.83; Daļa Nr.6: EUR 2657.95; Daļa Nr.7: EUR 9016.90.

6.     SIA „LAKI FRUIT”-Daļa Nr.2: EUR 4368.00; Daļa Nr.3: EUR 2480.55; Daļa Nr.4: EUR 2578.00; Daļa Nr.5: EUR 24780.45; Daļa Nr.6: EUR 3055.04; Daļa Nr.7: EUR 7999.00.

7.     SIA „Marijas centrs”-Daļa Nr.5: EUR 22892.68

8.     SIA „ŽABO”-Daļa Nr.1: EUR 29159.17

9.     SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”-Daļa Nr.1: EUR 29243.52

10.  SIA „Vecā maiznīca”-Daļa Nr.9: EUR 13436.40

11.  Z/S „Lukstiņmājas”-Daļa Nr.3: EUR 3404.25

12.  Z/S „Pakalni”-Daļa Nr.2: EUR 4368.00

13.  Z/S „Eži”-Daļa Nr.5: EUR 2480.00; Daļa Nr.6: EUR 2200.34

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

 • SIA „Sanitex” reģ Nr.40003166842, SIA „LAKI FRUIT” reģ.Nr.40003669241, Z/S „Eži” reģ. Nr.41501021142 piedāvājumi noraidīti Sakarā ar neatbilstību Nolikuma 10. punktam, kas nosaka, ka katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai vienā iepirkuma priekšmeta daļā. Izslēgti piedāvājumu atvēršanas sēdē.
 • SIA „FOREVERS”, reģ Nr. 40003307535 – piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.
 • SIA „KABULETI FRUIT”, reģ Nr. 40003959814 piedāvājums daļā Nr.5 „Fasētie pārtikas produkti” izslēgts vērtēšanas gaitā. Pamatojums – nepamatoti zemas cenas pozīcijās 5, 22, 33, 34, 38, 42, 44, 50, 51, 54.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

 • SIA''Rēzeknes gaļas kombināts'', par Daļu Nr.1 „Gaļas produkti un vistas gaļa” –piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 29243.52 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 98,15 novērtējuma punktus).
 • Z/S „Pakalni”, reģ.Nr.42401015219par Daļu Nr.2 „Kartupeļi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 4368.00 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • Z/S Lukstiņmājas, reģ.Nr.42401009528 par Daļu Nr.3 „Svaigi dārzeņi audzēti Latvijā” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 3404.25 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • SIA „ Marijas centrs”, reģ. Nr. 42403007447 par Daļu Nr.5”Fasētie pārtikas produkti”  - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 22892.68 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • AS „Latgales Piens” , reģ. Nr.41503028291 par  Daļu Nr.8 „Piens un piena pārtstrādes produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 25224.65 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
 • SIA''Vecā maiznīca'', reģ. Nr.42403007589 par  Daļu Nr.9 „Maize un maizes izstrādājumi”– piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 13436.40 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA''Rēzeknes gaļas kombināts''

Līgums Z/S „Pakalni”

Līgums Z/S "Lukstiņmājas"

Līgums SIA „ Marijas centrs”

Līgums AS „Latgales Piens”

Līgums SIA''Vecā maiznīca''

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.,2018. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2017/1.

Piedāvājumu iesniedza:

-        SIA “Ceļi un tilti”, Reģ. Nr.42403006225, piedāvājuma cena 148 774,40 EUR.

-        VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 81 828,54 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017., 2018. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2017/1 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 09.03.2017. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas un Pušas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2017.- 2018.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 81 828,54 (astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi eiro, 54 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Irina Orlovska

tālr. 64634368, e-pasts: Irina.Orlovska@malta.lv

Līgums VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi