LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pārtikas produktu un dzērienu regulāru piegādi Maltas vidusskolas un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets dalās 9 (deviņās) daļās:

Daļa Nr.1 „Gaļas produkti un vistas gaļa”, CPV kods: 15100000-9 (dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti);

Daļa Nr.2 „Kartupeļi”, CPV kods: 03212100-1 (kartupeļi);

Daļa Nr.3 „Svaigi dārzeņi audzēti Latvijā”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);

Daļa Nr.4 „Svaigi dārzeņi”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);

Daļa Nr.5 „Fasētie pārtikas produkti”, CPV kods: 15000000-8 (pārtikas produkti, dzērieni);

Daļa Nr.6 „Svaigi augļi”, CPV kods: 03222320-2 (āboli, bumbieri un cidonijas);

Daļa Nr.7 „Eksotiskie svaigie augļi”, CPV kods: 03222000-3 (augļi un rieksti);

Daļa Nr.8 „Piens un piena pārstrādes produkti”, CPV kods: 15500000-3 (piena produkti);

Daļa Nr.9 „Maize un maizes izstrādājumi”, CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikasprodukti).

 Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/11.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2018.gada 31.augustam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 19.decembrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017.gada 19.janvārī plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: jelena.snukute@malta.lv

Paziņojums par plānoto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/477732

NOLIKUMS

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par kancelejas un saimniecības preču piegādi Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets dalās 2 (divās) daļās:

·   Kancelejas preces CPV kods: 30192700-8 (kancelejas preces);

·   Saimniecības preces CPV kods: 39800000-0 (saimniecības preces).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/10.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2017.gada 31. decembrim.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 9.decembrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 20.decembrī plkst.10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/477091

Iepirkuma nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 2016./2017.gada apkures sezonai”, ID Nr. RNP MPP 2016/9.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “KORDATA”

6978,00

2.

SIA “DEPO DIY”

5035,60

3.

SIA “INFO DISPECHER”

5082,80

4.

SIA “AKVARIUS”

5472,00

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 2016./2017.gada apkures sezonai”, ID Nr. RNP MPP 2016/9 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „DEPO DIY” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 20.10.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par kokskaidu granulu piegādi Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde vajadzībām ar SIA „DEPO DIY” reģ. Nr. 50003719281.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 5035,60 (Pieci tūkstoši trīsdesmit pieci eiro, 60 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Līgums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par kokskaidu granulu piegādiMaltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” vajadzībām.

CPV kods: 09111400-4(koksnes kurināmais).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/9.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2017.gada 31. martam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 27.septembrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 10.oktobrī  plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/466021

Iepirkuma nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Mēbeļu iegāde Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/7.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “Mebir S”

29 195,98

2.

SIA “Lazurīts S”

34 720,01

3.

SIA “NV STILS”

28 595,81

4.

SIA “Bolderāja Serviss”

25 765,19

5.

SIA “LEKON”

27 500,20

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Mēbeļu iegāde Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/7 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „Bolderāja Serviss” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 04.08.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par mēbeļu iegādi Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām ar SIA „Bolderāja Serviss” reģ. Nr. 40103082147.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 25 765,19 (Divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci eiro 19 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Jūl
16

08:00 16.07.2018 - 16:00 31.08.2018