Maltas pagasta pārvalde


(Maltas pagasta pārvalde)
ADRESE

Maltas pagasta pārvalde
Skolas iela 24
Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta
LV-4630

Tel.: 64621401, 64634377
Fakss: 64621401
e-pasts: info@malta.lv
Mājas lapa: http://www.malta.lv

REKVIZĪTI

Maltas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000048449
Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630
A/S "Swedbank"
Kods:HABALV22
N/k LV03HABA0551031900644

 

MALTAS PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS

Vitālijs Skudra - Tel./fakss: 64621401, mob. 29461863, e-pasts: Vitalijs.Skudra@malta.lv

Pārvaldes vadītāja dienas kārtība:

8:00 - 9:00  Teritorijas, ielu, ceļu apskate, pārvaldes iestāžu apmeklējums;

9:00 - 11:00   Darbs ar dokumentiem, pastu, iedzīvotāju pieņemšana;

11:00 - 13:00   Izbraukumi uz novada domi, valsts iestādēm u.t.t.;

13:00 - 16:00   Darbs ar dokumentiem, iedzīvotāju pieņemšana;

16:00 - 17:00   Dažādas apsekošanas, izbraukumi uz pārvaldes iestādēm, tikšanās ar iedzīvotājiem viņu dzīves vietās, "mazās" sapulces.

 

MALTAS PAGASTA PĀRVALDES DARBINIEKU KONTAKTI

Lietvede Ineta Skudra - Tel.64634377, 64621401
e-pasts: Ineta.Skudra@malta.lv

Lietvedības sekretāre Larisa Igolniece - Tel.64634377
e-pasts: Larisa.Igolniece@malta.lv

Galvenā grāmatvede Janīna Otikova - Tel. 64634368
e-pasts: Janina.Otikova@malta.lv

Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja Alīda Jasmane - Tel. 64634368, mob. 26578500
e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv

Projektu koordinators Irina Orlovska - Tel. 64634368
e-pasts: Irina.Orlovska@malta.lv

Ekonomiste  Jeļena Šņukute- Tel. 64634368
e-pasts: jelena.snukute@malta.lv

Grāmatveži Zoja Puļaho, Marija Pranče - Tel. 64634368

Kasiere Anna Dzene - Tel. 64634377
e-pasts: Anna.Dzene@malta.lv

Zemes lietu speciālists Viktors Šmaukstelis - Tel. 64631336, mob. 26407409

Saimniecības pārzinis Igors Sorokins - Tel. 64631031, mob. 25425642
e-pasts: Igors.Sorokins@malta.lv

Lauksaimniecības konsultants Vija Isajeva - Tel. 64631031

 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta Maltas pagasta pārvaldes sociālie darbinieki:

Sociālais darbinieks Iveta Novika - Tel. 64631336, mob. 29289623
e-pasts: Iveta.Novika@malta.lv

Sociālais darbinieks Anita Safonova - Tel. 64631336 
e-pasts: anita.safonova@malta.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Svetlana Kvasova - Tel. 64631336 
e-pasts: svetlana.kvasova@rezeknesnovads.lv
 

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa    barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv

Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja Jeļena Filimonova - Tel. 64631509, mob. 29110985
e-pasts: jelena.filimonova@rezeknesnovads.lv
 

Maltas bāriņtiesas sekretāre Inta Sjatkina - Tel. 64631509

e-pasts: inta.sjatkina@rezeknesnovads.lvGMapFP
X

Right Click

No right click