LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par remontdarbiem Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”.

CPV kods: 45453100-8(kosmētiskais remonts).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/6.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 25.jūlijam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 3.maijā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 17.maijā plkst.10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/449154

Iepirkuma nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbiem.

CPV kods: 45453100-8(kosmētiskais remonts).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/5.

Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 10.augustam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 21.aprīlī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 5.maijā plkst.10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/447922

Iepirkuma nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “ORTI”

3768,55

2.

SIA “MAGGI”

3690,50

3.

SIA “Olana N”

3720,00

4.

SIA “ARD”

3246,00

5.

SIA “AUSTD”

3406,85

6.

SIA “SLINTEKS”

2740,96

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „SLINTEKS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 18.04.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par mīkstā inventāra iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „SLINTEKS reģ. Nr. 41503030313.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 2740,96 (Divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro 96 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par mīkstā inventāraiegādi Maltas vidusskolas vajadzībām.

CPV kods: 39500000-0 (tekstilpreces).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/4.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 20.maijam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 4.aprīlī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 15.aprīlī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/445329

Iepirkuma nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “Grandus” , reģ.nr.50103108221

7017,57

2.

SIA “ASTRO”, reģ.nr. 40003094652

7526,44

3.

SIA “Sentios”, reģ.nr. 40103868193

8999,00

4.

SIA “UNIS Ko”, reģ.nr. 40003424767

5850,00

5.

SIA “GASTRO EQUIPMENT”, reģ.nr.40103917319

14144,95

6.

SIA “Inkomercs K”, reģ.nr. 40103144127

8860,59

7.

SIA “LEKON”, reģ.nr. 42402004689

6633,90

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma„Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir SIA „UNIS Ko” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 29.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par virtuves piederumu iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „UNIS Ko”, reģ. Nr. 40003424767.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 5850,00 (Pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

 

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Feb
4

09:00 04.02.2019 - 16:00 29.03.2019

X

Right Click

No right click